Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych

Autor

  • Elwira Ziółkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.2

Słowa kluczowe:

dzial skarbu, skarbnik korporacyjny, treasury, płynność finansowa, finanse przedsiębiorstwa

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono oraz scharakteryzowano funkcję bieżącego zarządzania finansami na przykładzie działów skarbu. Dział skarbu w przedsiębiorstwach jest stosunkowo młodym elementem struktur organizacyjnych, a co się z tym wiąże – mało rozpowszechnionym w naszym kraju. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia skarbowości, począwszy od roli i zadań skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz stanowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach. Otrzymane wyniki badań wskazują na brak ujednolicenia zarówno zakresu obowiązków skarbnika, jak i nazewnictwa stanowisk skarbnika korporacyjnego oraz nazewnictwa samych działów skarbu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
2. Bentley H. C., Corporate Finance and Accounting, The Ronald Press, New York 1908.
3. Degenhart H., The Functions of a Corporate Treasury, „Treasury Management International” 2008, https://www.treasury-management.com/article/4/121/1053/thefunctions-of-a-corporate-treasury.html, dostęp: 14.10.2018.
4. Ertl M., Aktives Cashflow-Management. Liquiditätssicherung durch wertorientierte Unternehmensführung Und effiziente Innenfinanzierung, Vahlen, München 2004.
5. Grzelak F., Kreczmańska-Gigol K., Skarbnik korporacyjny w Polsce – miejsce, zadania, narzędzia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2012, s. 39–52.
6. Kreczmańska-Gigol K., Pomiar płynności finansowej [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015.
7. Kreczmańska-Gigol K., Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie historyczne i współczesne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, 107 [Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik].
8. Müldner M., Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie [w:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
9. Pajewska-Kwaśny R., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Istota ryzyka [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015.
10. Rauk J., Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie pierwsze [w:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
11. Reisch R., Die Konzern-Finanzpolitik [w:] Handbuch der Konzernfinanzierung, Hrsg. M. Lutter, E. Schettler, U. H. Schneider, Verlag DR. Otto Schmidt, Köln 1998.
12. Ross D., International Treasury Management, Euromoney Publication, London 2000.
13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
14. Szumielewicz W., Cash Management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.
Materiały internetowe
1. ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia, O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach, https://www.treasurers.org/ACTmedia/istota_skarbowosci_korporacyjnej.pdf, dostęp: 14.10.2018.

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Ziółkowska, E. (2019). Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 19–30. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.2

Numer

Dział

Dział główny