Profil naukowy

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Call for Papers for a Special Issue of Education of Economists and Managers

wrz 8, 2021

ISSN: 1734-087X | MNiSW: 20| ICV: 90.13 

Sustainable Development Goals in the Practice of Business
 
Thematic Editor: Zsuzsanna GYŐRI, Ph.D. (Budapest Business School University of Applied Sciences)“Education of Economists and Managers” relates to the issues concerning problems of management and professional development. It is intended for  employees, university students as well as managers and HR professionals working in the area of business practice. The scientific profile of the quarterly is interdisciplinary. Management issues are presented from a wide perspective of many disciplines – management science, psychology, sociology and philosophy. Its purpose is to share experiences, thoughts and inspiration, and to present the latest scientific achievements in the field of the thematic profile.

Quarterly is indexed in the American service of electronic journals – EBSCO database, in the Polish BazEkon database and INDEX COPERNICUS database.

 

Tom 62 Nr 4 (2021): Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

Wyświetl wszystkie numery