Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szanowni Państwo,


prezentowany Państwu numer tematyczny kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów poświęcony jest aktualnej problematyce postaw wobec pracy i ich wpływu na stan i wykorzystanie kapitału ludzkiego w Polsce. Postawy wobec pracy stanowią bowiem o niezwykle istotnym – jakościowym – wymiarze kapitału ludzkiego, zarówno w perspektywie indywidualnej, poszczególnych organizacji czy wreszcie szerokiego rynku pracy. Co warto podkreślić, postawy wobec pracy są pojęciem wielowymiarowym oraz wieloaspektowym i obejmować mogą wymiary satysfakcji, zaangażowania, motywacji, elastyczności, autonomii, odpowiedzialności itp. Zaprezentowane w niniejszym numerze artykuły są wyrazem tej różnorodności. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

-

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sienkiewicz, Łukasz. (2016). Słowo wstępne. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 7–8. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1759

Referencje

    -