Opublikowane: mar 1, 2015

Wstęp

7-8 Łukasz Sienkiewicz

Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałych pracowników

75-93 Izabela Kołodziejczyk‑Olczak

Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni?

155-167 Marek Piotrowski

Kompetencje projektowe jako zespół cech potencjału ludzkiego sprzyjający wzrostowi szans na zatrudnienie

41-55 Katarzyna Piwowar‑Sulej

Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce

25-40 Małgorzata Podogrodzka

Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+

95-107 Katarzyna Stankiewicz

Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność

109-123 Małgorzata Striker

Udział przedsiębiorców w kreowaniu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych

143-154 Robert Szydło

Działalność Akademickich Biur Karier w Warszawie

127-141 Monika Trojanowska

Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty

11-24 Sylwia Wiśniewska

Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce

55-73 Monika Wojdyło‑Preisner , Kamil Zawadzki

Humanistyka i ekonomia na początku XXI wieku Rozważania wokół książki Jamesa F. Englisha Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej oraz innych rozpraw humanistyczno‑ekonomicznych

95-109 Sławomir Iwasiów