Opublikowane: września 30, 2013

Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness – Still More Questions than Answers

Grzegorz Łukasiewicz (1)
(1) Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
13-28
18

Person‑Organization Fit as a Significant Factor of Creating Company’s Value – Implications for Human Capital Measurement

Agnieszka Wojtczuk-Turek (1)
(1) Warsaw School of Economics
29-42
16

Model Taylora‑Russella jako przykład podejścia portfelowego do pomiaru kapitału ludzkiego

Tomasz Kawka (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
43-58
29

Human Capital Evaluation with Social Network Analysis Support

Marzena Fryczyńska (1)
(1) Warsaw School of Economics
59-68

Application of Competence Models in Performance Measurement Systems

Tadas Sudnickas (1)
(1) Institute of Management/Mykolas Romeris University
69-80
10

Możliwości i ograniczenia badania kompetencji przywódczych w Polsce

Łukasz Haromszeki (1)
(1) Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
81-98
46

Pomiar i analiza absencji pracowniczej

Małgorzata Striker (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
99-112
40

Atrybuty satysfakcji pracowniczej jako składowe pomiaru kapitału ludzkiego

Agata Borowska‑Pietrzak (1)
(1) Uniwersytet Gdański
113-126
45

Dimensions of Foreign Subsidiary’s Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation*

Joanna Purgał‑Popiela (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
127-142
17

Human Capital Development via Management by Projects

Katarzyna Piwowar‑Sulej (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
143-156
14

In Search of Relevance of Human Capital Measurement – Theoretical Assumptions and Empirical Evidence

Łukasz Sienkiewicz (1)
(1)
157-170
15

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje

Marta Juchnowicz (1)
(1)
171-174
139

Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego

Grzegorz Łukasiewicz (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
177-181
14