Opublikowane: wrz 30, 2013

Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness – Still More Questions than Answers

13-28 Grzegorz Łukasiewicz
Pełny Tekst
17

Person‑Organization Fit as a Significant Factor of Creating Company’s Value – Implications for Human Capital Measurement

29-42 Agnieszka Wojtczuk-Turek
Pełny Tekst
14

Model Taylora‑Russella jako przykład podejścia portfelowego do pomiaru kapitału ludzkiego

43-58 Tomasz Kawka
Pełny Tekst
21

Human Capital Evaluation with Social Network Analysis Support

59-68 Marzena Fryczyńska

Application of Competence Models in Performance Measurement Systems

69-80 Tadas Sudnickas
Pełny Tekst (English)
10

Możliwości i ograniczenia badania kompetencji przywódczych w Polsce

81-98 Łukasz Haromszeki
Pełny Tekst
20

Pomiar i analiza absencji pracowniczej

99-112 Małgorzata Striker
Pełny Tekst
17

Atrybuty satysfakcji pracowniczej jako składowe pomiaru kapitału ludzkiego

113-126 Agata Borowska‑Pietrzak
Pełny Tekst
24

Dimensions of Foreign Subsidiary’s Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation*

127-142 Joanna Purgał‑Popiela
Pełny Tekst (English)
15

Human Capital Development via Management by Projects

143-156 Katarzyna Piwowar‑Sulej
Pełny Tekst (English)
13

In Search of Relevance of Human Capital Measurement – Theoretical Assumptions and Empirical Evidence

157-170 Łukasz Sienkiewicz
Pełny Tekst (English)
14

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje

171-174 Marta Juchnowicz
Pełny Tekst
66

Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego

177-181 Grzegorz Łukasiewicz
Pełny Tekst
14