Kontekstualny charakter wartości ekonomicznej

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Kategoria wartości ekonomicznej powinna być rozważana w różnych wymiarach. Powołując się na prace S. Amsterdamskiego, E. Fromma, T.S. Kuhna, B. Malinowskiego, R.E. Nisbetta, M. Stratherna i M. Webera, autor podejmuje problem kontekstualizmu w naukach ekonomicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2015). Kontekstualny charakter wartości ekonomicznej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 37(4), 4–6. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2137
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Amsterdamski S. [1983], Nauka a porządek świata, Warszawa, PWN, s. 6.
2. EK [2002], Encyklopedia katolicka, Lublin, TNK Uniwersytetu Lubelskiego, t. 9, s. 745.
3. Fromm E. [1989], Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa, Warszawa,
Wydawnictwo ZSP, s. 34.
4. Fromm E. [2015], Rewizja psychoanalizy, Kraków, Vis-a-Vis Etiuda, s. 16.
5. Kuhn T.S. [1996], The structure of scientific revolutions, Chicago, University of Chicago Press.
6. Malinowski B. [1984], Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. O zasadzie ekonomii myślenia,
Warszawa, PWN.
7. Nisbett R.E. [2009], Intelligence and how to get it: Why schools and cultures count, New York,
Norton
8. Strathern M. (ed.) [1995], Shifting Contexts. Transformation in Anthropological Knowledge, London,
Routledge.
9. Weber M. [1985], Sens „wolnej od wartościowań” socjologii i ekonomii, Warszawa, PWN, s. 101.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>