Nowy pragmatyzm

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Historia nauk o zarządzaniu nie jest zbyt długa, gdyż ma tylko nieco ponad sto lat. Uzmysławia ona jednak już w wystarczającym stopniu, jak bardzo trudne i skomplikowane są wzajemne relacje między teorią i praktyką zarządzania. Praktyczne badania są prowadzone w tym obszarze w dużych, globalnych firmach doradczych i think-tankach. Wyprzedzają one uogólnienia akademickie najczęściej o około 3-5 lat, co sprawia, że trudno jest wówczas mówić, że najlepszą jest praktyczna teoria, gdyż do akademickich uogólnień teoretycznych i ich szerokiej dystrybucji edukacyjnej dochodzi znacznie później. W rzeczywistości to nie teoria wyznacza kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, lecz rzeczywisty rynkowy popyt na użyteczne i poszukiwane rozwiązania pojawiających się problemów biznesowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2016). Nowy pragmatyzm. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 38(1), 4–6. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1921
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Kołodko G.W. [1998], Economic Liberalism Became Almost Irrelevant…, “Transition”, Vol. 9, No. 3,The World Bank, Washington, DC.
2. Kołodko G.W. [2008], Wędrujący świat, Warszawa, Prószyński i S-ka.
3. Kołodko G.W. [2010], Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa, Prószyński i S-ka.
4. Kołodko G.W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa, Prószyńskii S-ka.
5. Kołodko G.W. [2014], Nowy Pragmatyzm czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, „Ekonomista”, nr 2.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>