Zarządzanie przez wartości

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych świat, w którym obecnie żyjemy, zmienia się wielokrotnie szybciej, niż dotychczas. Wzrost znaczenia w działalności ekonomicznej wiedzy oraz zaawansowanych technologii IT zmniejsza nie tylko ograniczenia czasowe i przestrzenne w procesach gospodarczych oraz przyczynia się do rozwoju procesów globalizacyjnych. Równolegle do tego szybkiego rozwoju sfery webonomics wzrasta też znaczenie sfery kulturowej i dokonujących się w niej mutacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. . (2011). Zarządzanie przez wartości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 20(3), 2–2. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2071
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Herman A., Zarządzanie przez wartości, 'Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2011, nr 2(20).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>