Profesor Andrzej Herman 1949-2016

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Esej poświęcony jest prof. Andrzejowi Hermanowi (1949-2016), założycielowi i redaktorowi naczelnemu „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Autor nie tylko przypomina dorobek naukowy A. Hermana, ale również podkreśla Jego ważną rolę w poszukiwaniu oraz inicjowaniu nowych kierunków badań w nauce polskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2016). Profesor Andrzej Herman 1949-2016. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 41(4), 4. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1960
Dział
Dział główny

Bibliografia

dorobek naukowy prof. Andrzeja Hermana

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>