Jakie szkoły biznesu w XXI wieku?

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Spojrzenie z perspektywy ostatnich pięciu dekad na ewolucję oferowanych przez większość szkół biznesu produktów skłania do krytycznego spojrzenia na to, co mają one do zaproponowania. Nie oznacza to oczywiście kwestionowania sensu uczenia dyscyplin funkcjonalnych, lecz podkreśla potrzebę przesunięcia akcentu na dostarczanie wiedzy bardziej zintegrowanej i interdyscyplinarnej, która umożliwi skuteczniejsze przejście od stanu: więcej wiedzieć, do: racjonalnie działać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2014). Jakie szkoły biznesu w XXI wieku?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 30(1), 2–2. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2037
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Herman A., Jakie szkoły biznesu w XXI wieku?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2014, nr 1(30).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>