Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – moda czy konieczność?

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

W dyskusji udział wzięli: Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A., Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Dr Wincenty Kulpa, dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. w Kolbuszowej, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, Prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierownik Zakładu Ogólnej Ekonomiki. Spotkanie prowadzi prof. Andrzej Herman, redaktor naczelny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2011). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – moda czy konieczność?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 4–15. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2114
Dział
Dział główny

Bibliografia

równoważony rozwój przedsiębiorstwa – moda czy konieczność?, A. Herman (red.), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2011, 1(18).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>