Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131​

Czasopismo jest w bazach:

Central and Eastern European
Online Library (CEEOL)

CrossRef

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Google Scholar

ICI World of Journals

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 / Polish Scientific Bibliography

WorldCat


Mir@bel

Publication Forum
(Julkaisufoorumi, JUFO)

RePEc IDEAS

RePEc EconPapers

International Political Science Abstracts (IPSA)

J-Gate

OpenAIRE

LIBRIS

Arianta

MOST Wiedzy

Fatcat

WikiData

ResearchBib

World Catalogue of Scientific Journals

Lens

Dimensions


International Institute of 
Organized Research (I2OR)

Electronic Journals Library (EZB)

ResearchGate

Microsoft Academic

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

INFONA

JURN

RefSeek

Advanced Science Index (ASI)

Root Indexing

SocioWeb

PKP Index

Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR)

IJIFACTOR

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

ChaoXing Periodicals

DTU Findit

Publons

Eurasian Scientific Journal Index

SciRev

Wizdom.ai

Transpose

SJIFactor

CiteFactor

Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX)

Historicum.net

SLSP Swisscovery

Technische Informationsbibliothek (TIB)

General Impact Factor (GIF)

Journal Factor (JF)

NAVER Academic

International Scientific Indexing (ISI)

International Society for Research Activity (ISRA)

Turkish Education Index

EuroPub

LetPub

JournalTOCs

Quality Open Access Market (QOAM)

Neliti

Idealonline

National Collective Archive of Periodicals, Italy (ACNP)

Hungarian Scientific Bibliography (MTMT)

Journals Directory

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

Unpaywall

OALib Index

SUDOC

Sobiad

Integrum World Wide

AURA
   
   

Zawartość czasopisma jest indeksowana przez CrossRef i każdemu artykułowi zostaje przypisany cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier; DOI). Dzięki temu wszystkie zastosowane przypisy mogą być śledzone przez wydawców oraz wykorzystywane w bazie antyplagiatowej.

Wszystkie drukowane wydania kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" od 2014 roku są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. Wszystkie wydania cyfrowe są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową i system Fatcat - Internet Archive.

Na stronie Open Journal Systems (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP) kwartalnik "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" udostępnia szczegółowe statystyki pobrań dla każdego artykułu naukowego, które wskazują na liczbę jego pobrań w danym miesiącu. Jednocześnie każdy artykuł ma przypisany indywidualny wykres tych statystyk.

Czasopismo jest dostępne do pobierania za pomocą usług indeksowania za pośrednictwem OAI-PMH.