Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131

Czasopismo jest w bazach:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CrossRef

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Biblioteka Nauki CEON / Library of Science CEON

BazEkon

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)​​

Google Scholar

ICI Journals Master List/ICI World of Journals​

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Semantic Scholar

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) / Polish Scientific Bibliography

WorldCat

Mir@bel 

Publication Forum (Julkaisufoorumi, JUFO)

RePEc IDEAS

RePEc EconPapers

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Gale Cengage - Gale Academic OneFile

EBSCOhost

HeinOnline

​International Political Science Abstracts (IPSA)

J-Gate

Free Journal Network (FJN)

Social Science Open Access Repository (SSOAR)

GESIS

SocioHub

China National Knowledge Infrastructure - CNKI Scholar

China National Knowledge Infrastructure - CNKI Central

OpenAIRE

LIBRIS

Arianta

MOST Wiedzy

Fatcat

WikiData

COnnecting REpositories (CORE)

World Catalogue of Scientific Journals

Lens

Dimensions

Scite

Scientific Literature (Scilit)

International Institute of Organized Research (I2OR)

Electronic Journals Library (EZB)

German Union Catalogue of Serials (ZDB)

ResearchGate

Baidu Scholar

OpenAlex

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

Wypożyczalnia Academica

INFONA

JURN

RefSeek

Advanced Science Index (ASI)

Root Indexing

SocioWeb 

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR)

ChaoXing Periodicals

DTU Findit

Eurasian Scientific Journal Index

Jisc Library Hub Discover

SciRev

Wizdom.ai

Transpose​

Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX)

Historicum.net

SLSP Swisscovery

Technische Informationsbibliothek (TIB)

NAVER Academic

International Scientific Indexing (ISI)

International Society for Research Activity (ISRA)

Turkish Education Index 

EuroPub

LetPub

JournalTOCs

Quality Open Access Market (QOAM)

Neliti

Idealonline

National Collective Archive of Periodicals, Italy (ACNP)

Hungarian Scientific Bibliography (MTMT)

Journals Directory​ 

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

Unpaywall

OALib Index

SUDOC

Sobiad

Integrum World Wide

AURA

Journals Advisor

WorldWideScience

Internet Archive Scholar

Paperity

EBSCO Discovery Service

Research4Life

Access to Research for Health Programme (HINARI)

Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA)

Access to Research in the Environment (OARE)

Access to Research for Development and Innovation (ARDI)

Global Online Access to Legal Information (GOALI)

HAL

Journal Checker Tool - cOAlition S

Indonesia OneSearch 

ReadCube Papers Discovery

ScienceGate 

NUKAT 

ISIDORE 

ResearchBib

DeepDyve

Open Academic Journals Index (OAJI)

United Nations Sustainable Development Goals (SDG) Publishers Compact

GoTriple

MIAR

Scinapse

PhilPapers

BibCnrs

Redalyc

Researcher.Life

Globethics.net

​OA.mg

Zawartość czasopisma jest indeksowana przez CrossRef i każdemu artykułowi zostaje przypisany cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier; DOI). Dzięki temu wszystkie zastosowane przypisy mogą być śledzone przez wydawców oraz wykorzystywane w bazie antyplagiatowej.

Wszystkie drukowane wydania kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" od 2014 roku są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. Wszystkie wydania cyfrowe są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową, system Fatcat - Internet Archive oraz system PKP Preservation Network (PKP PN) dzięki czemu czasopismo jest indeksowane w bazie archiwów The Keepers registry.

Czasopismo jest dostępne do pobierania za pomocą usług indeksowania za pośrednictwem OAI-PMH.