Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131

Czasopismo jest w bazach:

Central and Eastern European
Online Library (CEEOL)

CrossRef

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Google Scholar

ICI Journals Master List /
ICI World of Journals

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Semantic Scholar

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 / Polish Scientific Bibliography

WorldCat


Mir@bel

Publication Forum
(Julkaisufoorumi, JUFO)

RePEc IDEAS

RePEc EconPapers

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Gale Cengage - Gale Academic OneFile

EBSCOhost

HeinOnline

International Political Science Abstracts (IPSA)

J-Gate

Free Journal Network (FJN)

Social Science Open Access Repository (SSOAR)

GESIS

SocioHub

China National Knowledge Infrastructure - CNKI Scholar

China National Knowledge Infrastructure - CNKI Central

OpenAIRE

LIBRIS

Arianta

MOST Wiedzy

Fatcat

WikiData

COnnecting REpositories (CORE)

World Catalogue of Scientific Journals

Lens

Dimensions

 

OpenAlex

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

INFONA

JURN

RefSeek

Advanced Science Index (ASI)

Root Indexing

SocioWeb

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR)

ChaoXing Periodicals

DTU Findit

Publons

Eurasian Scientific Journal Index

SciRev

Wizdom.ai

Transpose

Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX)

Historicum.net

SLSP Swisscovery

Technische Informationsbibliothek (TIB)

NAVER Academic

International Scientific Indexing (ISI)

International Society for Research Activity (ISRA)

Turkish Education Index

EuroPub

LetPub

JournalTOCs

Quality Open Access Market (QOAM)

Neliti

Idealonline

National Collective Archive of Periodicals, Italy (ACNP)

Hungarian Scientific Bibliography (MTMT)

Journals Directory

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

Unpaywall

OALib Index

SUDOC

Sobiad

Integrum World Wide

AURA

Journals Advisor

WorldWideScience

Community Texts - Internet Archive

Paperity

EBSCO Discovery Service

Research4Life

Journal Checker Tool - cOAlition S

Indonesia OneSearch

ReadCube Papers Discovery

ScienceGate

NUKAT

ISIDORE

ResearchBib

DeepDyve

Open Academic Journals Index (OAJI)

United Nations Sustainable Development Goals (SDG) Publishers Compact

GoTriple

MIAR

Scinapse

PhilPapers

BibCnrs

Redalyc

Zawartość czasopisma jest indeksowana przez CrossRef i każdemu artykułowi zostaje przypisany cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier; DOI). Dzięki temu wszystkie zastosowane przypisy mogą być śledzone przez wydawców oraz wykorzystywane w bazie antyplagiatowej.

Wszystkie drukowane wydania kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" od 2014 roku są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. Wszystkie wydania cyfrowe są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową, system Fatcat - Internet Archive oraz system PKP Preservation Network (PKP PN) dzięki czemu czasopismo jest indeksowane w bazie archiwów The Keepers registry.

Na stronie Open Journal Systems (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP) kwartalnik "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" udostępnia szczegółowe statystyki pobrań dla każdego artykułu naukowego, które wskazują na liczbę jego pobrań w danym miesiącu. Jednocześnie każdy artykuł ma przypisany indywidualny wykres tych statystyk.

Czasopismo jest dostępne do pobierania za pomocą usług indeksowania za pośrednictwem OAI-PMH.