Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Klimczuk
Barbara Szatur-Jaworska
Paweł Kubicki
Marek Niezabitowski
Ryszard Majer
Agnieszka Cieśla
Marzena Rudnicka

Abstrakt

Poniższa dyskusja odbyła się we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusję moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, związany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjęli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śląskiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (biogramy na końcu debaty). Paneliści podczas dyskusji analizowali następujące zagadnienia: I. początki polityki senioralnej, jej definiowanie, dokumenty strategiczne państwa, II. rola samorządów w animowaniu działań w obrębie polityki senioralnej oraz organizacji pozarządowych, III. powstanie i rola ustawy o seniorach, IV. zróżnicowanie środowiska osób w wieku senioralnym, V. działania w innych krajach w obrębie polityki senioralnej, VI. zmiany w świadomości społecznej, ewolucja postaw wobec osób starszych, starości, starzenia się, VII. rynek produktów i usług dla seniorów, VIII. aktywność seniorów, formalna i nieformalna, infrastruktura aktywności, IX. mieszkalnictwo dla osób starszych i starzejącej się ludności X. rola państwa i samorządu w polityce senioralnej, dialog z władzą, partnerstwo publiczno-prywatne, XI. wyzwania i kierunki rozwoju polityki senioralnej, XII. deficyt usług opiekuńczych XIII. polityka senioralna i emerytalna, XIV. konwergencja i dywergencja w polityce senioralnej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Klimczuk, A., Szatur-Jaworska, B., Kubicki, P., Niezabitowski, M., Majer, R., Cieśla, A. i Rudnicka, M. (2018) „Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce”, Studia z Polityki Publicznej, 5(4(20), s. 97-143. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2677 (Udostępniono: 4lipiec2022).
Dział
Debaty redakcyjne

Bibliografia

Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce