Treść głównego artykułu

Abstrakt

Paneliści podczas dyskusji analizowali kilka głównych zagadnień: I. Rolę rodziny i instytucji publicznych w opiece długoterminowej. II. Rozwiązania systemowe w polityce wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych. III. Sposób finansowania opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku senioralnym (w tym rola ubezpieczeń społecznych). IV. Zdolność do zapewniania opieki osobom niesamodzielnym i wydatki publiczne na nią, formy wsparcia opiekunów. V. Rolę rynku w zapewnianiu opieki i działania państwa. Outsourcing opiekunów osób niesamodzielnych. Relację między działaniami oddolnymi a działaniami odgórnymi podejmowanymi przez władze centralne. VI. Godzenie roli opiekuna z pracą na wolnym rynku.

Słowa kluczowe

polityka publiczna wobec opiekunów opiekunowie osoby niesamodzielne public policy towards caregivers caregivers non-dependent persons

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bakalarczyk, R. (2018) „Dyskusja redakcyjna. Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnych”, Studia z Polityki Publicznej, 5(3(19), s. 95–128. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2684 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).

Metrics

Referencje

  1. Dyskusja redakcyjna. Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnych

Inne teksty tego samego autora