Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Zybała
https://orcid.org/0000-0002-1030-8792

Abstrakt

Tekst poświęcony jest analizie instrumentów wykorzystywanych w fazie wdrażania (implementacji) polityki publicznej. Autor prezentuje dyskusje i zagadnienia na ten temat podejmowane w literaturze przedmiotu. Opisuje różnorodne typologie instrumentów, a także czynniki wpływające na to, że decydenci wybierają określone instrumenty jako narzędzia działania spośród całej ich gamy. W drugiej części tekstu wskazuje na zależności między zasadniczymi cechami architektury polityki publicznej (policy design) w Polsce a strukturą stosowanych instrumentów. Obecna architektura silnie wpływa na to, że decydenci mają skłonność do posługiwania się „twardymi” instrumentami działań publicznych, przy jednoczesnym niedocenianiu tak zwanych instrumentów katalizujących, adresowanych do ludzkich postaw i zachowań. Tymczasem mają one szczególne znaczenie w wypadku tworzenia wielu istotnych w ostatnich latach rodzajów polityki, które mają za zadanie rozwiązywanie problemów uznawanych za złożone.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zybała, A. (2014) „Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej”, Studia z Polityki Publicznej, 1(1(1), s. 33-55. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.2.
Dział
Dział główny

Bibliografia

„Green Nudges”: New Incentives for Ecological Behavior, “La Note DAnalyse” 2011, no . 216, Centre d’Analyse Strategiąue.
Applying Behavioural Insight to Health. Gabinet Office. Behavioural Insights Team, Londyn 2010.
Bressers H . Th.A . , O’Toole L. J. , The Selection of Policy Instruments: a Network-based Perspective, “Journal of Public Policy” 1998, vol. 18, is . 3.
Dunn E . C. , Prywatyzując Polskę, Wyd . Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
Frieske K. , Socjologia prawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2001.
Galligan D. , Law in Modern Society, Oxford University Press 2006.
Hill M . , Hupe P , Implementing Public Policy. An Introduction to the Study of Operational Go- vernance, Sage, London 2009.
Hood C. , The Tools of Government, Macmillan, London 1983.
Howlett M . , Designing Public Policies. Principles and Instruments, Routledge 2011.
Howlett M. , Ramesh M . , Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems, OUP, Canada 2003
Hryniewicz J. , Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
https://www. gov. uk/government/organisations/behavioural-insights-team, dostęp 16.02.2014.
Jordan A . , Benson D. , Wurzel R. , Zito A. , Policy Instruments in Practice, w: The Oxford Hand- book of Climate Change and Society, red . J. S . Dryzek, R . B . Norgaard, Oxford University Press 2011.
Lowi T. J. , Four Systems of Policy, Politics, and Choice, “Public Administration Review” July- August, 1972.
McDonnell L . M . , Elmore R. F., Getting the Job Done: Alternative Policy Instruments, “Educational Evaluation and Policy Analysis” 1987, vol. 9, no . 2 .
Nieustanne i nieprzemyślane nowelizowanie przepisów psuje prawo, „Dziennik. Gazeta Prawna” 7 marca 2009.
Peters B . G . , American Public Policy. Promise and Performance, CQPress, Waszyngton 2004.
Podgórecki A . , Społeczeństwo polskie, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995.
Rymsza M . , Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych. Próba podsumowania, w: Reformy spo-łeczne. Bilans dekady, red . M . Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
Schneider A . , Ingram H . , Behavioral Assumptions of Policy Tools, “The Journal of Politics” May 1990, vol. 52, no . 2 .
Schneider A . L . , Ingram H . M . , Policy Design for Democracy, University Press of Kansas, 1997.
Sunstein C. R. , Simpler. Future of Government, Simon & Schuster 2013, vol. 32, no. 4.
Zehavi A. , New Governance and Policy Instruments: are Governments Going “Soft”?, w: The Oxford Handbook of Climate Change and Society, red . J. S . Dryzek, R. B . Norgaard, Oxford University Press 2011.