Kultura analizy w polityce publicznej. Jej źródła i teraźniejszość

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Zybała
https://orcid.org/0000-0002-1030-8792

Abstrakt

Autor dowodzi, że rozwój dyscypliny wiedzy o polityce publicznej wymaga silnie rozwiniętej kultury analizy w państwie i społeczeństwie. Stawia tezę mówiącą o istnieniu wielu trudności w kształtowaniu wysokiej kultury analizy w Polsce. Wskazuje na uwarunkowania kulturowe i niektóre praktyki w życiu zbiorowym, które ograniczają skłonność do analizy. Problemy z jakością kultury analizy widoczne są w administracji publicznej i klasie politycznej, a także we wciąż niedorozwiniętej sieci instytucji analitycznych typu think tanki. Jednocześnie autor podkreśla znaczenie profesjonalnej i nowoczesnej analizy dla uzyskania wysokiej jakości procesu decyzyjnego w państwie. Umożliwia ona ograniczenie wielu rodzajów ryzyka, które kryją się w procesie formułowania i wdrażania polityki publicznej, głębsze diagnozowanie problemów, jakie społeczeństwo chce i musi rozwiązywać. Ma za zadanie uchwycenie ich dynamiki, nim zacznie ona mieć niszczące skutki. Proces analizy wspiera również zadanie tworzenia właściwej agendy problemów, czyli takiej, która odzwierciedla hierarchię ważności problemów. Analiza może pomóc również udowodnić trafność zaplanowanej interwencji publicznej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zybała, A. (2014) „Kultura analizy w polityce publicznej. Jej źródła i teraźniejszość”, Studia z Polityki Publicznej, 1(3(3), s. 51-70. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.3.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barzun J., The House of Intellect, Harper&Brothers, Publishers, New York 1959.
Bocheński J.M., Ku myśleniu filozoficznemu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tł. B. Białecki, IW Pax, Warszawa 1986.
Brandes G., Poland. A Study of The Land, People and Literature, William Heinemann, London 1903.
Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, Lwów 1910.
Charbit C., Governance of Public Policies in Decentralised Contexts: The Multi-level Approach, “OECD Regional Development Working Papers” 2011, no. 4.
Dunn W.N., Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall 1981.
Gardner M., Poland: a Study in National Idealism, Burns&Oates Ltd., London 1915.
Górski A., Glosssy o ludziach i ideach, Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna, Warszawa 1930.
Górski A., Ku czemu Polska szła, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919.
Hryniewicz J., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004.
Jałowiecki A., Kultura gospodarcza Polski, „Droga” 1935, nr 4.
Jarosz M., Nalewajko E., Konkluzje. Elity jakie mamy, w: Transformacja, elity, społeczeństwo, red. M. Jarosz, E. Nalewajko, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
Kington J., Agendas, Alternatives and Public Policies, HarperCollins, New York 1995.
Krasiński Z., Listy do Ojca, Z Florencji, 26 stycznia 1836 r., http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=6390.
Kubin J., Kultura intelektualna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2005.
Mazur S., Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej, w: Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Norwid C.K., Gorzki to chleb jest polskość, wyb. J.R. Nowak, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1984.