Opublikowane: grudnia 1, 2014

Wstęp

Zdzisława Janowska (1)
(1)
7-8
1

Psychopatia, narcyzm, histrionika - menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne. Wprowadzenie do badań

Monika Stawiarska-Lietzau (1), Magdalena Łużniak-Piecha (2)
(1) ,
(2)
11-30
146

"Życzę Ci wszystkiego... najgorszego" - rola schadenfreude w kreowaniu destruktywnego środowiska pracy

Dariusz Turek (1)
(1)
31-43
40

Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów)

Alicja Winnicka-Wejs (1)
(1)
45-60
203

Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu

Sylwia Wiśniewska (1)
(1)
61-77
44

Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji

Maciej Macko (1), Zoran Sušanj (2), Ana Jakopec (3)
(1) ,
(2) ,
(3)
81-101
49

Niedopasowanie - dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?

Katarzyna Gadomska-Lila (1), Aleksandra Rudawska (2)
(1) ,
(2)
103-117
20

Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych

Danuta Rynkiewicz (1)
(1)
121-137
33

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Greta Kanownik (1)
(1)
139-153
78