PKB i poszukiwanie szczęścia

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Tematem rozważań jest problem wad wskaźnika PKB jako miernika produkcji rynkowej. Zdaniem autora poszukiwanie alternatywy dla PKB oznacza konieczność przyjęcia nowych, podstawowych założeń wyjściowych we współczesnej ekonomii, co staje się obecnie szczególnie ważnym wyzwaniem intelektualnym.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2015). PKB i poszukiwanie szczęścia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 4-5. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1958
Dział
Dział główny

Bibliografia

Herman A., PKB i poszukiwanie szczęścia, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (34).