Opis dziennika

Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies jest czasopismem wydawanym od 2014 r. Redakcja zamieszcza teksty o charakterze akademickim poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach więcej.


Punktacja: 70 punktów według wykazu czasopism punktowanych Ministra EiN z 2023 r. Przypisane dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o rodzinie, nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.


Kwartalnik jest czasopismem gold/diamond Open Access, indeksowanym w Directory of Open Access Journals (DOAJ) - odpowiada wymaganiom NCN dotyczącym publikowania w systemie Open Access.


 


ISSN : 2391-6389


EISSN : 2719-7131


Wydawca : Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

CALL FOR PAPERS: The role of regulatory tools in public policies

paź 26, 2023

The scientific journal “Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (diamond Open Access listed on DOAJ - http://szpp.sgh.waw.pl) published at the Collegium of Socio-Economics of the SGH Warsaw School of Economics, announces the Call for Papers for the Thematic Issue:

The role of regulatory tools in public policies

Deadline for submitting proposals/abstracts of papers: April 30, 2024.

Notification of abstract acceptance: May 10, 2024.

Deadline for submitting manuscripts: July 10, 2024.

CALL FOR PAPERS: Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych (abstrakty do 29 lutego 2024 r.)

lip 27, 2023

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru/sekcji tematycznej:

Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych

Termin nadsyłania abstraktów artykułów: 29 lutego 2024 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 22 marca 2024 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 30 sierpnia 2024 r.

Current Issue
Studia z Polityki Publicznej
Volume 12, Number : 4(48)
Issue Description

RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska), Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton, Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet Norwegii Południowo-Wschodniej, Kongsberg, Norwegia; Uniwersytet Åbo Akademi, Vaasa, Finlandia), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania), Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (Uniwersytet Opolski, Polska; SGH, Warszawa, Polska), Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska; SGH, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz-Żmichowska (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid'ák (Kolegium Uniwersyteckie w Pradze, Rep. Czeska; Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicki (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Ryszard Szarfenberg (UW, Warszawa, Polska), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Andrzej Klimczuk – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH), Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Paulina Legutko-Kobus (SGH), Jan Misiuna (SGH), Benedykt Opałka (SGH), Anna Visvizi (SGH)

Czasopismo jest recenzowane oraz wydawane zgodnie z regułami etyki wydawniczej, więcej informacji na stronie internetowej czasopisma: http://szpp.sgh.waw.pl

Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk

Redaktor językowy
Zofia Wydra

Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska

Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, pokój 68, 02-520 Warszawa

Tom 10 Nr 4(40) (2023): Studia z Polityki Publicznej

Studia z Polityki Publicznej

Opublikowane: kwi 12, 2024

Akumulacja polityk publicznych. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru na przykładzie analizy świadczeń pieniężnych wypłacanych przez gminy

Tomasz Mering (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
7-24
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.1

Wielorakie konteksty starzenia w polityce publicznej

Sonia Buchholtz (1), Marek Góra (2)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych ,
(2) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
25-41
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.2

Zasadność funkcjonowania regulatora odpowiedzialnego za zatwierdzanie wniosków taryfowych za wodę i ścieki w świetle polityki publicznej

Cezary Jan Mielko (1)
(1)
43-62
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.3

Włączenie interesariuszy w proces realizacji regionalnych programów operacyjnych w Polsce w kontekście stosowania horyzontalnej zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Michał Niebylski (1)
(1)
63-87
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.4

Polityki wobec osób z niepełnosprawnościami w Królestwie Polskim (1815-1914)

Aleksandra Oniszczuk (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
89-107
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.5
Wyświetl wszystkie wydania