Miło nam poinformować, że czasopismo „Studia z Polityki Publicznej” otrzyma wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania (otrzymania pomocy de minimis) wniosek Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Planowane do realizacji działania obejmują m.in.:

- upowszechnienie informacji o czasopiśmie w wybranych środowiskach akademickich i eksperckich;

- rozbudowę i dostosowanie już istniejącego oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi;

- zmiany w funkcjonującej stronie internetowej czasopisma;

- tłumaczenia na j. angielski wybranych archiwalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie;

- weryfikację i korektę artykułów naukowych;

- organizację naborów artykułów (ogłoszeń „Call for Papers”).

 

Kwartalnik jest dostępny na stronie internetowej:

https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP