Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Artur Nowak-Far
https://orcid.org/0000-0001-9321-4611

Abstrakt

Środowiskowa krzywa Kuznetsa (EKC) jest często wykorzystywana do zilustrowania różnic dotyczących intensywności tworzenia środowiskowych kosztów zewnętrznych w ramach różnych jurysdykcji. W dominującym wymiarze, tego rodzaju ilustracje posługują się takimi koncepcjami jurysdykcji, które - z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczego korzystania ze środowiska - mają charakter zupełnie arbitralny. Analizy prowadzone z zastosowaniem tego rodzaju koncepcji mogą powodować wadliwość wniosków dotyczących kierunków i treści polityki ochrony środowiska. Powodują one bowiem niedopasowanie granic oddziaływania przyjętych środków ochronnych (w tym regulacji) do granic zjawiska, na które owe środki miałyby wpływać. Przez to nie pozwalają na prawidłowe zastosowanie reguł optymalizacji wielkości świadczeń publicznych (w postaci ochrony środowiska); uniemożliwiają również pełne uwzględnienie reguł optymalizacji wielkości populacji dane świadczenie finansującej i z niego korzystającej. To podważa predykcyjną wartość interpretowanej statycznie EKC oraz może obniżyć skuteczność formułowanej na tym tle polityki gospodarczej. Znaczna rozległość wpływu kosztów zewnętrznych ujętych koncepcyjnie w EKC wyklucza rozsądne plasowanie na niej jurysdykcji małych. Jurysdykcje duże lub grupy integracyjne mogą już być na niej umieszczane - dla nich bowiem EKC ma istotną wartość prognostyczną. Dla danego typu obciążenia środowiskowego, EKC może jednak wtedy implikować konieczność transferów infra- albo międzyjurysdykcyjnych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Nowak-Far, A. (2014) „Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych”, Studia z Polityki Publicznej, 1(1(1), s. 57-79. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.3.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bartlett A . A . , Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment, “Population and Environment” 1994, vol. 16 .
Bartalanffy von L . , General Systems Theory: Foundations, Development, Application, George Braziller, New York 1968.
Binmore K. , Natural Justice, Oxford University Press, Oxford 2005.
Brock W. A . , Taylor M . S . , Economic Growth and the Environment: A Review of Theory and Empirics, w: The Handbook of Economic Growth, red. S. N . Durlauf, P. Aghion, vol . 1, North-Holland, Amsterdam 2005.
Calabresi G. , The Cost of Accidents, Yale University Press, New Haven 1970.
Chandler A . D. , Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Belknap Press, Cam-bridge 1990
Coase R. H . , The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics” 1960, vol. 59 .
Grossman G . , Krueger A . , Economic Growth and the Environment, “Quarterly Journal of Eco-nomics” 1995, vol. 110 .
Islam N . , Vincent J. , Panayotou T. , Unveiling the Income-Environment Relationship: An Explo- ration into the Determinants of Environmental Quality, “Development Discussion Paper” 1999, no. 701.
Kolm S . -Ch . , Reciprocity: An Economics of Social Relations, Cambridge University, Cambridge 2008
Kuznets S . , Economic Growth and Income Ineąuality, “The American Economic Review” 1955, vol. 45 .
Lopez R. , The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade
Liberalization, “Journal of Environmental Economics and Management” 1994, vol . 27 .
Musgrave R. A . , Musgrave P. B. , Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1989
Panayotou T. , Economic Growth and the Environment, “Economic Survey of Europe”, vol. 2, Economic Commission for Europe, 2003.
Porter M E , Linde van der C , Green and Competitive, “Harvard Business Review” 1995
Potier M . , Less C . T. , Trade and Environment at the OECD: Key Issues Since 1991, “OECD Trade and Environment Working Papers” 2008, no 1
Rachlinski J. J. , A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight, w: Behavioral Law and Economics, red C R Sustein, Cambridge University Press, Cambridge 2000
Selden T M , Song D , Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?, “Journal of Environmental Economics and Management” 1994, vol 27
Whee Rhee Y. , Ross-Larson B. , Pursell G. , Koreas Competitive Edge: Hanging the Entry into World Markets, The Johns Hopkins University, Baltimore 1984.