Miejsce i rola governance w zarządzaniu organizacją

Autor

  • Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.7

Słowa kluczowe:

zarządzanie organizacją, ład organizacyjny/przedsiębiorstwa, ład procesowy, ład informatyczny, ład projektowy

Abstrakt

Odpowiedzią organizacji na rosnącą komplikację warunków jej funkcjonowania, opisywanych jako „świat VUCA” (VUCA: zmienność ang. Volatility, niepewność ang. Uncertainty, złożoność ang. Comlexity i wieloznaczność ang. Ambiguity), jest wdrażanie w organizacjach wielu różnorodnych instrumentów zarządzania. Tempo i skala ich wprowadzania prowadzi w wielu przypadkach do obniżenia spójności zarządzania organizacją powodując, wbrew intencjom, obniżenie sprawności i efektywności funkcjonowania organizacji. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom postulowane jest od pewnego czasu rozszerzenie hierarchii zarządzania o dodatkowy poziom zarządzania normatywnego. Działalność zarządcza realizowana na tym poziomie określana jest jako governance dla odróżnienia od tradycyjnej działalności zarządczej określanej jako management. Rozwiązania z zakresu governance – zarówno odnoszące się do organizacji jako całości jak też do jej dziedzin – są intensywnie rozwijane. Celowy jest w tej sytuacji przegląd aktualnego stanu tej problematyki i perspektyw jej rozwoju. Zagadnieniom tym poświęcony jest niniejszy artykuł. Treść artykułu opiera się na analizie literatury przedmiotu, standardów zarządzania oraz sprawdzonych dobrych praktyk.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

A Business Framework for the Goverance and Managemnt of Enterprise IT [2014], Information Systems Audit and Control Association ISACA, http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default. aspx?cid=1003566andAppeal=PR (dostęp: 15.06.2023).

Abegglen Ch., Bleicher K. [2021], Das Konzept integriertes Management. Visionen – Missionen – Programme, Campus Verlag, Frankfurt – New York.

About Systemic Governance, https://systemic2016.wordpress.com (dostęp: 17.06.2023).

ABPMP BPM CBOK Guide to the Business Process Management [2019], Common Body of Knowledge. Version 4, ABPMP.

Alie S. S. [2015], Project governance: #1 critical success factor, PMI Global Congress, Orlando, Project Management Institut.

Aluchna M. [2015], Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.

AS 8015–2005 [2005], Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology, https://www.scribd.com/document/361172898/As-8015–2005‑Corporate-Governance-of-ICT# (dostęp: 20.06.2023).

Bennett N., Lemoine G. J. [2014], What VUCA Really Means for You, „Harvard Business Review”, January – February, https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you (dostęp: 20.06.2023).

BSI Management System Integration – A Guide [2000].

Cadbury A. [2002], Corporate Governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford.

Calder A. [2008], The IT governance standard, IT Governance Publishing.

Calder A., Moir S. [2009], IT Governance – Implementing Frameworks and Standards for the Corporate Governance of IT, IT Governance Publishing.

Danby S. [2023], IT Governance vs. IT Management: What’s the Difference? InvGate, https://blog.invgate.com/it-governance-vs-it-management (dostęp:25.06.2023).

Ensslin L., Rolim Ensslin S., Dutra A., Nunes N. A., Reis C. [2017], BPM governance: a literature analysis of performance evaluation, „Business Process Management Journal”, vol. 23 (1), s. 71–86, https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2015–0159 (dostęp: 18.06.2023).

Fisiak J. (red.) [1996], Słownik angielsko-polski Collins, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

G20/OECD Grundsätze der Corporate Governance [2015], OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264250130‑d (dostęp: 17.06.2023).

Governance of Portfolios, Programs and Projects: A Practice guide [2016], Project Management Institute.

Griffin R. W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Harmer G. [2014], Governance of Enterprise IT based on COBIT 5, ITGP.

ISO / IEC 38 500:2008 / 2015 Corporate Governance of Information Technology.

ISO 21 500: 2012 Guidance on Project Management / Wytyczne zarządzania projektami.

ISO 21 500:2021 Project, programme and portfolio management – Context and concepts / Zarządzanie projektami, programami i portfelami – Kontekst i koncepcje.

ISO 21 504: 2015 Project, Programme and Portfolio Management – Guidance on Portfolio Management.

ISO 21 505 Project, Programme and Portfolio Management – Guidance on Governance.

ISO 26 000: 2010 Guidance on social responsibility.

IT Governance, https://www.itgovernance.co.uk/it_governance (dostęp: 20.06.2023).

Jeżak J. [2010], Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C. H. Beck, Warszawa.

Jeżak J. [2013], Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 141.

Juchniewicz M. [2019], Doskonalenie działalności projektowej w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Jungmeister A., Gomez P. [2012], Requirements for a New Generation of the St. Gallen Management Model, https://www.yumpu.com/en/document/view/4101039/requirements-for-anewgeneration-of-the-st-gallen-management- (dostęp: 15.05.2022).

Khusidman V. [2010], BPM Governance Framework, BPTrends.

Ład korporacyjny a projektowy [2014], CT Partners, https://docplayer.pl/69202660‑Lad-korporacyjny-i-projektowy-white-paper.html (dostęp: 7.05.2020).

Merriam-Webster Dictionery, https://www.merriam-webster.com/thesaurus/governance (dostęp: 15.06.2023).

Mueller R. [2014], Project Governance, Gower, Farnham.

OECD Principles of Corporate Governance [2004], Organisation for Economic Cooperation and Development, www.oecd.org (dostęp: 15.06.2023).

Padayachee Y. [2016], An Integrated Innovation Governance Framework: I2GF, The Da Vinci Institute for Technology Management, Randburg/Northriding, South Africa.

Paim R., Flexa R. [2011], Process Governance: Definitions and Framework, Part 1, BPTends, www.bptrends.com (dostęp: 15.06.2023).

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.

Rozpiętość kierowania [2004], Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.

Rüegg-Stürm J., Grand S. [2019], Managing in Complex World. The St. Gallen Management Modell, Haupt Verlag, Bern.

Schmelzer H., Sesselmann W. [2013], Geschäftsprozess-Management in der Praxis, Carl Hanser Verlag, München.

SOA Governance Framework – SOA Governance Reference Model (SGRM), https://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/p4.htm (dostęp: 20.06.2023).

St. Gallen Management-Modell, https://www.sgmm.ch/ (dostęp: 22.05.2022).

Szulc M. [2019], Pojęcie governance w piśmiennictwie na temat nauk o zarządzaniu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 176.

Too E. G., Weaver P. [2014], The management of project management: A conceptual framework for project governance, „International Journal of Project Management”, vol. 32 (8).

Trocki M. [2019], Podejścia badawcze do zarządzania projektami – geneza i ewolucja, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Trocki M., Juchniewicz M. [2022a], Ład projektowy organizacji (project governance), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Trocki M., Juchniewicz M. [2022b], Ład projektowy organizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy”, nr 186.

Wytyczne doskonałości w zarządzaniu projektami dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach [2016], IPMA Project Exellence Baseline, IPMA Global Standard Ed. 1, International Project Management Assotiation.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Trocki, M. . (2024). Miejsce i rola governance w zarządzaniu organizacją. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 121–136. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.7 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny