Od Rady Naukowej
Z przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy w 2019 r. zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer 171 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z systemem podatkowym, rynkiem kapitałowym, faktoringiem czy szeroko pojętą logistyką. W zeszycie poruszony został także ważny i aktualny temat, jakim są nadużycia występujące w SKOK-ach. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach i dylematach, dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej. Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
Celem pierwszego artykułu, autorstwa Joanny Szlęzak-Matusewicz, jest prezentacja możliwości optymalizacji podatkowej użytkowania samochodów osobowych w świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r. i od początku 2019 r. Przyjęta przez autorkę teza brzmi: Zmiana przepisów podatkowych w zakresie samochodów osobowych obowiązujących od 2019 r. ograniczyła znacznie możliwości optymalizacji podatników, ale nie zlikwidowała ich całkowicie.
W drugim artykule Anna Sulima jako cel swoich badań postawiła znalezienie optymalnej strategii inwestycyjnej na rynku finansowym Blacka-Scholesa-Mertona typu Lévy’ego bez arbitrażu. Analizę zaprezentowaną w artykule przeprowadzono dla logarytmicznej i potęgowej funkcji użyteczności wypłaty.
Autorzy kolejnego artykułu, Czesław Bartłomiej Martysz i Krzysztof Kleban poruszyli aktualny temat, jakim są nadużycia występujące w SKOK-ach w ciągu ostatnich lat. W artykule przytoczono m.in. przykłady nierzetelnych zabiegów księgowych, omijania obowiązującego prawa, prania pieniędzy oraz wyprowadzania środków finansowych poza system SKOK.

Celem artykułu Anny Urbanek jest zaprezentowanie koncepcji pomiaru zrównoważonej mobilności miejskiej oraz omówienie przykładów wypracowanych do tej pory mierników i wskaźników.
Przedmiotem publikacji Pawła Lesiaka jest przedstawienie możliwości redukcji społeczno-gospodarczych potrzeb transportowych, związanych z procesem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr rzeczowych.
W następnym artykule Czesława Christowa podjęła próbę oceny udziału gałęzi transportu w obsłudze transportowej zespołu portów Szczecin-Police-Świnoujście w latach 1980–2017 Przegląd definicji innowacji, ich typologia oraz prezentacja i analiza determinant działalności innowacyjnej wybranego przedsiębiorstwa spoza branży wysokich technologii to cel artykułu Małgorzaty Szafranowicz. Publikacja ma charakter przeglądowo-poznawczy.
W ostatniej publikacji Katarzyna Kreczmańska-Gigol i Monika Motowidlak porównały poziom rozwoju i funkcjonowania rynku faktoringu w Polsce i w Niemczech. W trakcie badań pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że dynamiczny rozwój faktoringu jest możliwy w obu krajach.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2020-01-09