Znaczenie i rola doświadczeń projektowych w zarządzaniu wiedzą w projektach

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paweł Wyrozębski
Robert Pawlak

Abstrakt

Celem artykułu jest poznanie znaczenia i roli, jaką doświadczenia projektowe odgrywają w zarządzaniu wiedzą w projektach. W opisywanym badaniu przeprowadzono studia empiryczne w zakresie praktyk gromadzenia i wykorzystywania doświadczeń projektowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie Polski. W wyniku weryfikacji hipotez badawczych dowiedziono występowanie korelacji pomiędzy praktykami gromadzenia i stosowania doświadczeń projektowych, a osiąganiem korzyści w projektach. Ponadto udowodniono jak kultura organizacyjna w organizacjach sprzyja uczeniu się z przeprowadzanych projektów oraz wskazano bariery i trudności w gromadzeniu i wykorzystywaniu doświadczeń projektowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wyrozębski, P., & Pawlak, R. (2023). Znaczenie i rola doświadczeń projektowych w zarządzaniu wiedzą w projektach. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 77-91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3091
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Argyris C. [1992], On Organisational Learning, 2nd ed., Blackwell, Oxford.
2. Atkinson R., Crawford L., Ward S. [2006], Fundamental uncertainties in projects and the scope of project management, „International Journal of Project Management”, vol. 24(8), s. 687–698.
3. Brdulak J. [2005], Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
4. Burrell K. [2019], Learning Lessons from Projects: How it works, why it goes wrong, and how you can do it better, Independently published, UK.
5. Czakon W. [2015], Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
6. Duffield S., Whitty S.J. [2015], Developing a systemic lesson learned knowledge model for organisational learning through projects, „International Journal of Project Management”, vol. 33, s. 311–324.
7. Hanisch B., Lindner F., Mueller A., Wald A. [2009], Knowledge management in project environments, „Journal of Knowledge Management”, vol. 13(4), s. 148–160.
8. ISO [2020], ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management – Guidance on project management, International Organization for Standardization.
9. Jashapara A. [2004], Knowledge management: An integrated approach, Pearson Education Limited, Harlow, UK.
10. Jemielniak D., Koźmiński A.K. [2008], Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
11. Kasvi J.J.J., Vartiainen M., Hailikari M. [2003], Managing knowledge and knowledge competencies in projects and project organizations, „International Journal of Project Management”, vol. 21, s. 571–582.
12. Keegan A., Turner J.R. [2001], Quantity versus quality in project-based learning practices, „Management Learning”, vol. 32, s. 77–98.
13. Klakegg O., Williams T., Walker D., Andersen B., Magnussen O. [2010], Early Warning Signs in Complex Projects, Newtown Square, Project Management Institute, PA.
14. Kotnour T. [2000], Organizational learning practices in the project management environment, „International Journal of Quality and Reliability Management”, vol. 17 (4–5), s. 393–406.
15. Kowalczyk A., Nogalski B [2007], Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
16. Milton N. [2010], The Lessons Learned Handbook: Practical Approaches To Learning From Experience, Chandos Publishing, Oxford.
17. NASA [2012], In: General, N.O.o.I. (Ed.), Review of NASA’s Lessons Learned Information System, Washington, DC.
18. O’Dell C., Grayson C., Essaides N. [1998], If only we knew what we know: the transfer of internal knowledge and best practice, Free Press, New York.
19. Office of Government Commerce (OGC) [2017], Managing successful projects with PRINCE2,
6th ed., The Stationery Office, London.20. Paver M., Duffield S. [2019], Project Management Lessons Learned: The elephant in the room, „Journal of Modern Project Management”, vol. 6(3), s. 105–121.
21. Pawlak R. [2019], Praktyczne aspekty stosowania wybranego modelu zarządzania wiedzą z doświadczeń projektowych, „E-mentor”, nr 4(81), s. 47–62.
22. Pawlak R. [2020], Wykorzystanie doświadczeń z realizacji projektów jako element doskonalenia procesów zarządzania wiedza w polskich organizacjach – wyniki badań, „E-mentor”, nr 3(85), s. 65–76.
23. Project Management Institute (PMI) [2017], A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6th ed., Project Management Institute, Newton Square, PA.
24. Reason J. [1997], Managing the Risks of Organizational Accidents, Ashgate, Aldershot, Hants, England.
25. Rosa D., Chaves M., Oliveira M., Pedron C. [2016], Target: A collaborative model based on social media to support the management of lessons learned in projects, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 9(3).
26. Schindler M., Eppler M.J. [2003], Harvesting project knowledge: a review of project learning methods and success factors, „International Journal of Project Management”, vol. 21(3), s. 219–228.
27. Senge P. [1990], The fifth discipline, Doubleday, UK.
28. Sopińska A. [2008], Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
29. Spałek S. [2012], The role of project management office in multi-project environment, „International Journal of Management and Enterprise Development”, vol. 12(2), s. 172–188.
30. Spałek S. [2013], Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki, „Journal of Management and Finance”, vol. 11(2), s. 305–315.
31. Sutherland J., Schwaber K. [2020], The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, https://scrumguides.org/index.html (data pobrania: 22.10.2022).
32. Trocki M. [2011], Zarządzanie wiedzą w projektach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
33. Williams T. [2007], Post-Project Review to Gain Effective Lessons Learned, Project Management Institute, Newtown Square, PA.
34. Williams T. [2008], How do organisations learn lessons from projects – and do they? „IEEE Transactions in Engineering Management”, vol. 55(2), s. 248–266.
35. Wyrozębski P. [2011], Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach – wyniki badań, „E-mentor”, nr 42(5), s. 64–75.
36. Wyrozębski P. [2014], Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa