Wyzwania wobec PMO w organizacjach stosujących zwinne podejście do zarządzania projektami

Autor

  • Paweł Wyrozębski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Aleksandra Łyszkowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.3

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie projektami, zwinność, biuro zarządzania projektami

Abstrakt

Celem badania jest empiryczne rozpoznanie sposobu funkcjonowania biur zarządzania projektami (ang. PMO) w organizacjach stosujących podejście zwinne. W części środowiska zarządzania projektami panuje przekonanie, że PMO powstające zwykle w organizacjach „tradycyjnych” (command and control) nie przystaje do tzw. zwinnego myślenia (ang. agile mindset). Przykłady liderów gospodarczych pokazują jednak, że po dopasowaniu do nowych warunków, biura utrzymują swoją funkcję, a wręcz stają się zwornikiem nowego, bardziej elastycznego systemu organizacji i zarządzania. W obszarze tym istnieje istotna luka wiedzy, która na bazie uważnego rozpoznania autorów nie znajduje nadal dostatecznego zaspokojenia w dostępnych zasobach wiedzy naukowej, ani źródłach popularnych. W badaniu przyjęto strategię badawczą opartą na metodzie wywiadów ustrukturyzowanych, za pomocą których zgromadzono materiał opisujący łącznie 6 przypadków. Następnie materiał ten poddano analizie. W rezultacie nie udało się wykazać istotnych różnic w funkcjonowaniu biura projektów między środowiskiem zwinnym i tradycyjnym. Respondenci nie dostrzegli również zagrożenia dla działania PMO w mniej sformalizowanym zwinnym środowisku.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aubry M., Müller R., Hobbs B., Blomquist T. [2010], Project management offices in transition, „International Journal of Project Management”, vol. 28 (8).

Cagan M. [2018], Revenge of the PMO, svpg, 29 June, https://svpg.com/revenge-of-the-pmo/ (dostęp: 17.10.2023).

Cobb C. [2019], What is an Agile PMO? Is it Possible? How Would it Work? Agile Project Management, https://managedagile.com/what-is-an-agile-pmo/ (dostęp: 15.09.2023).

Cohn M. [2010], The Roles of the Project Management Office in Scrum, Mountain Goat Software, https://www.mountaingoatsoftware.com/articles/the-roles-of-the-project-managementoffice-in-scrum (dostęp: 15.10.2023).

CollabNet VersionOne [2019], The 13th annual State of Agile survey, CollabNet VersionOne.

Crawford J. K. [2011], PMO Leader? This Is Your Moment, Baseline, New York nr 109, Mar/Apr.

Dikert K., Paasivaara M., Lassenius C. [2016], Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review, „The Journal of Systems and Software”, vol. 119.

ESI [2013], The Global State of the PMO, ESI International.

Fewell J. [2018], Restructured Role, PM Network January.

Forrester Consulting [2013], Strategic PMOs Play a Vital Role in Driving Business Outcomes.

Gustavsson T. [2016], Benefits of Agile Project Management in A Non-Software Development Context – A Literature Review, Project Management Development – Practice and Perspectives, Fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries April 14–15, Riga, University of Latvia, s. 114.

Krebs J. [2008], Agile Portfolio Management, Microsoft Press.

McKinsey Quarterly [2018], Issue 3.

Nir M. A. [2015], The Agile PMO, Leading the Effective, Value Driven, Project Management Office, „PM World Journal”, vol. IV (VIII).

Olaleye O. [2019], Delphi Study of Program Managers’ Perspectives of Management Innovation

in Project Management Offices (PMOs), Capella University, December.

Pinto J., Ribeiro P. [2018], Characterization of an Agile Coordination Office for IST companies, „Procedia Computer Science”, vol. 138.

Stettina Ch. J., Hörz J. [2015], Agile portfolio management: An empirical perspective on the practice in use, „International Journal of Project Management”, vol. 33 (1).

Tengshe A., Noble S. [2007], Establishing the agile PMO: Managing variability across projects and portfolios, Agile Conference (AGILE), IEEE.

Trocki M. [2014], Organizacja projektowa. Podstawy. Modele. Rozwiązania, PWE, Warszawa.

Trocki M. [2017], Projekty w organizacji – problem i wyzwania strategiczne, w: Dworzecki Z., Leśniak-Łebkowska G. (red.), Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Wyrozębski P. [2019], Biuro zarządzania projektami (PMO), PWE, Warszawa.

Wyrozębski P. [2021], Zwinność. Od zwinnych zespołów, do zwinnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Wyrozębski, P. ., & Łyszkowicz, A. . (2024). Wyzwania wobec PMO w organizacjach stosujących zwinne podejście do zarządzania projektami. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 49–74. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.3 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny