Wybrane aspekty controllingu projektów w świetle badań empirycznych

Autor

  • Emil Bukłaha Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów

Słowa kluczowe:

controlling, projekty, zarządzanie projektami

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja prowadzonych w latach 2013–2017 badań dotyczących problematyki controllingu projektów w odniesieniu do organizacji realizujących projekty w Polsce. Autor poddał analizie rzeczywiste podejścia do kontroli realizowanych projektów na każdym etapie ich cyklu życia, powody wprowadzenia controllingu projektów do organizacji oraz zakres kontroli stosowanej w praktyce projektowej. W badaniu zidentyfikowano również stanowiska odpowiedzialne za strategiczną kontrolę w projektach i główne zadania pełnione przez kontrolera projektów, jak też wskazano korzyści i wady wprowadzenia systemu controllingu projektów do organizacji. Grupą docelową byli uczestnicy projektów realizowanych w polskich organizacjach, przede wszystkim kierownicy, ale także członkowie zespołów projektowych i komitetów sterujących. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację szeregu korelacji i prawidłowości pomiędzy zmiennymi istotnymi w zarządzaniu projektami a elementami systemu controllingu, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operatywnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
1. Bukłaha E., Operational Project Controlling – Results of the Study, w: Project Management – Challenges and Research Results, red. M. Trocki, E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
2. Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa 2009.
3. Kendrick T., Results Without Authority, AMACOM, New York 2012.
4. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów,
C.H. Beck, Warszawa 2007.
5. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
6. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2007.

Artykuły
1. Bukłaha E., Strategiczny controlling projektów – wyniki badań 2014–2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
2. Głodziński E., Marciniak S., Rozwój koncepcji controllingu w zarządzaniu projektami: stan obecny i dalsze perspektywy badawcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, nr 421, Wrocław 201

Pobrania

Opublikowane

2023-05-04

Jak cytować

Bukłaha, E. . (2023). Wybrane aspekty controllingu projektów w świetle badań empirycznych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (159), 181–195. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3441

Numer

Dział

Dział główny