Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami

Autor

  • Tomasz Leśniowski International Project Management Association Polska
  • Emil Bukłaha Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.4

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami, projekt, zrównoważony rozwój, CSR, standardy zarządzania projektami

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność działalności przedsiębiorstw określa odpowiedzialność organizacji za zrównoważony rozwój, zawiera obowiązki w zakresie dbałości nie tylko o zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania, ale także działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, likwidację lub zmniejszanie nierówności społecznych w tym skrajnego ubóstwa czy dbałość o lokalny rozwój gospodarczy. Analizując to zagadnienie przez pryzmat projektów Autorzy uważają, że projekty – jako główne instrumenty rozwoju organizacji – powinny uwzględniać elementy zrównoważonego rozwoju odnośnie do sposobu organizacji prac, planowania ich wykonawstwa, produktów cząstkowych oraz ostatecznych rezultatów. W tym ujęciu warto podkreślić, że odpowiedzialność za obszar zrównoważonego rozwoju należy postrzegać jako naturalny element zakresu projektu, zaś branie odpowiedzialności za ten obszar powinno stać się zwyczajowym elementem procesów zarządczych w realizacji projektów, ujętych nie tylko w oddolnych procesach decyzyjnych, ale również ich wsparciu metodycznym. Zdaniem Autorów warto również doprecyzować pojęcia społecznej odpowiedzialności projektów oraz zrównoważonego zarządzania projektami. Analizie tych właśnie zagadnień został poświęcony niniejszy artykuł.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) [2017], Project Management Institute, USA.

AgilePM® [2019], Agile Project Management, Handbook v2, wydanie polskie, Agile Business Consortium.

Carboni J., Duncan W., Gonzalez M. [2020], Zrównoważone zarządzanie projektami, Wyd. pm2pm, Kraków.

El Khatib M. M., Alabdooli K., Al Kaabi A., Al Harmoodi S. [2020], Sustainable Project Management: Trends and Alignment, „Theoretical Economics Letters”, no. 10.

Gareis R., Huemann M., Martinuzzi A., Weninger C., Sedlacko M. [2013], Project Management

& Sustainable Development Principles, Project Management Institute, USA.

Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management [2015], ver.4.0, IPMA Global.

IPMA [2018], Reference Guide. ICB4 in an Agile World ver. 2.2, IPMA Global.

ISO 21502. Project, programme and portfolio management – Guidance on project management, https://www.iso.org/standard/74947.html (dostęp: 03.10.2023).

Managing Successful Projects with PRINCE2® [2017], Axelos GBP.

McKinlay M. [2008], Where Is Project Management Running to…? Keynote Address Delivered at the 22nd World Congress of the International Project Management Association, Rome.

Ning C., Zhang S., Li L. [2009], Sustainable Project Management: A Balance Analysis Model of Effect, International Conference on Management and Service Science, Wuhan, doi: 10.1109/ ICMSS.2009.5302357.

Przewodnik IPMA Polska [2019], Wytyczne Kompetencji Indywidualnych Individual Competence Baseline® (IPMA ICB 4.0) w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (część 1. Zarządzanie Projektami), IPMA Poland, https://ipma.pl/wp-content/uploads/2020/06/ KANON_WIEDZY__IPMA_ICB4_Projekty_web_1.1.pdf (dostęp: 30.09.2023).

Silvius A. J. G., Schipper R. P. J. [2014], Sustainability in Project Management: A Literature Review and Impact Analysis, „Social Business”, no. 4.

Silvius A. J. G., Schipper R. [2010], A Maturity Model for Integrating Sustainability in Projects and Project Management, 24th IPMA World Congress.

Standard GPM P5™ na Rzecz Zrównoważonego Zarządzania Projektami [2019], The GPM, USA, wersja 2.0.

Tam G. [2010], The program management process with sustainability considerations, „Journal of Project, Program & Portfolio Management”, vol. 1 (1).

Trocki M. [2017], Równowaga organizacyjna – pomiędzy stabilnością a elastycznością, w: Skowronek- Mielczarek A. (red.), Złota Księga dla prof. dra hab. Marcina Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Trocki M., Wachowiak P., Bukłaha E., Juchniewicz M. [2019], Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Leśniowski, T. ., & Bukłaha, E. . (2024). Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 75–91. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.4 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny