Przydatność wybranych koncepcji zarządzania zmianą w świecie VUCA

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emil Bukłaha
Paweł Cabała

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie zarządzania zmianą w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności (VUCA) otoczenia organizacji. Wychodząc od przedstawienia głównych nurtów badań w zarządzaniu zmianą, autorzy dokonują oceny przydatności modeli zarządzania zmianą w świecie VUCA. Analizowane modele zostały pogrupowane, a następnie ocenione w czterostopniowej skali. W podsumowaniu artykułu wskazano czynniki determinujące sprawność zarządzania zmianą w warunkach wysokiej dynamiki i złożoności otoczenia.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bukłaha, E., & Cabała, P. (2023). Przydatność wybranych koncepcji zarządzania zmianą w świecie VUCA. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 119-131. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3094
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bennett N., Lemoine G.J. [2014], What VUCA Really Means for You, Harvard Business Review, January – February.
2. Bukłaha E. [2014], Change management in organization based on APMG Change Management methodology, „Forum Scientiae Oeconomia”, vol. 2(3).
3. Burnes B. [2017], Managing Change, 7th edition, Pearson, Harlow.
4. Cabała P. [2015], Determinanty sprawności system zarządzania zmianą organizacyjną, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 17.
5. Cameron E., Green M. [2020], Making Sense of Change Management, 5th ed., KoganPage, London.
6. Clarke L. [1994], The Essence of Change, Prentice Hall, New Jersey USA.
7. Elkington R., van der Steege M., Glick-Smith J., Moss Breen J. (red.) [2017], Visionary Leadership in a Turbulent World. Thriving in the New VUCA Context, Emerald Publishing, Bingley.
8. Harrison M.I. [2005], Diagnosing Organizations: Methods, Models and Processes, SAGE Publications, Thousand Oaks.
9. Hayes J. [2010], The Theory and Practice of Change Management, 3rd ed., Palgrave Macmillan, Hampshire.
10. Hiatt J.M. [2006], ADKAR. A model for change in business, government and our community, Learning Center Publications, Colorado.
11. Kotter J.P. [2012], Leading Change, Harvard Business Review Press, Boston.
12. Kotter J.P., Akhtar V., Gupta G. [2022], Zmiana w świecie VUCA 3.0, ICAN Institute, Warszawa.
13. Kozyra B. [2017], Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie, MT Biznes, Warszawa.
14. Nevis E. [1987], Organizational consulting: A Gestalt approach, Gardner Press, New York.
15. Sibbet D. [2013], Visual Leaders. New Tools for Visioning, Management & Organization Change, John Wiley & Sons., New Jersey.
16. Smith R., King S., Sidhu R., Skelsey D. (red.) [2015], The Effective Change Manager’s Handbook, KoganPage Ltd., London.
17. Van de Ven A., Poole M. [1995], Explaining development and change in organizations, Academy of Management Review.
18. Zarębska A. [2002], Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.