Opublikowane: października 10, 2019

Zarządzanie multigeneracyjne – budowanie zaangażowania w zespole zróżnicowanym ze względu na wiek

Grażyna Gruszczyńska-Malec (1), Łucja Waligóra (2)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,
(2) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
11-24
192

Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP

Maria Jabłońska-Wołoszyn (1)
(1) Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
25-35
126

Specyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych

Anna Wziątek-Staśko (1), Izabela Michalik (2)
(1) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,
(2) Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
37-49
90

Wybrane praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach społecznych

Daniel Gach (1)
(1) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
52-71
54

Edukacyjne wspieranie zatrudnienia osób w wieku 55+

Urszula Jeruszka (1)
(1) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
75-86
42

Job crafting wśród młodszych i starszych nauczycieli akademickich

Grażyna Bartkowiak (1), Agnieszka Krugiełka (2)
(1) Akademia Marynarki Wojennej ,
(2) Politechnika Poznańska
87-102
59

Zarządzanie godnościowe jako odpowiedź na anomię w pracy i sytuacje upokorzenia

Barbara A . Sypniewska (1)
(1) Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
103-114
230

Diagnoza postrzegania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym – czy sprawiedliwy oznacza także motywujący

Dagmara Lewicka (1), Monika Pec (2), Aleksandra Wilk (3)
(1) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ,
(2) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ,
(3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
115-128
58

Zarządzanie karierą pracowników dojrzałych w różnych okresach ich aktywności zawodowej

Hanna Kądziołka-Sabanty (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
131-142
54

Unikatowe kompetencje ekspatriantów-menedżerów

Magdalena Krzyżanowska-Celmer (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa
143-154
45