Opublikowane: paź 10, 2019

Zarządzanie multigeneracyjne – budowanie zaangażowania w zespole zróżnicowanym ze względu na wiek

11-24 Grażyna Gruszczyńska-Malec, Łucja Waligóra
Pełny tekst
55

Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP

25-35 Maria Jabłońska-Wołoszyn
Pełny tekst
26

Specyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych

37-49 Anna Wziątek-Staśko, Izabela Michalik
Pełny tekst
34

Wybrane praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach społecznych

52-71 Daniel Gach
Pełny tekst
30

Edukacyjne wspieranie zatrudnienia osób w wieku 55+

75-86 Urszula Jeruszka
Pełny tekst
30

Job crafting wśród młodszych i starszych nauczycieli akademickich

87-102 Grażyna Bartkowiak,Agnieszka Krugiełka
Pełny tekst
43

Zarządzanie godnościowe jako odpowiedź na anomię w pracy i sytuacje upokorzenia

103-114 Barbara A . Sypniewska
Pełny tekst
34

Diagnoza postrzegania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym – czy sprawiedliwy oznacza także motywujący

115-128 Dagmara Lewicka, Monika Pec , Aleksandra Wilk
Pełny tekst
33

Zarządzanie karierą pracowników dojrzałych w różnych okresach ich aktywności zawodowej

131-142 Hanna Kądziołka-Sabanty
Pełny tekst
30

Unikatowe kompetencje ekspatriantów-menedżerów

143-154 Magdalena Krzyżanowska-Celmer
Pełny tekst
20