Opublikowane: września 1, 2011

Methodology of Research into Organisational Culture

Katarzyna Gadomska-Lila (1)
(1) Uniwersytet Szczeciński
11-25
63

Recruitment Conditions and Procedures in State and Local Administration – Comparative Analysis and Evaluation

Waldemar Walczak (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
27-46
23

Role and Importance of Staff Recruitment for Effectiveness of Public Organizations

Michał Flieger (1), Paweł Gutt (2)
(1) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,
(2) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
47-58
17

CSR and Its Development in Poland

Marzena Syper-Jędrzejak (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
59-72
19

Case Studies in Confrontation of Economic Theories with Practice

Justyna Przychodzeń (1)
(1) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
73-80
20

Concepts of Human Nature” Versus Moral Competence – Analysis of Relationships

Dariusz Turek (1), Agnieszka Wojtczuk-Turek (2)
(1) Instytut Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,
(2) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
83-104
19

Personality Questionnaires as Helpful Tools of Social Competence Assessment. Implications for Pre-selection of Candidates for Positions Demanding Good Interpersonal Skills

Paweł Smółka (1)
(1) Instytut Psychologii Stosowanej APS w Warszawie
105-126
21

Social Competencies of Low-Skilled Workers. Empirical Studies

Beata Mazurek-Kucharska (1)
(1) Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
127-150
21

Impact of Information Economy on Work and Employees of Contemporary Organisation

Krzysztof Łysik (1)
(1)
153-164
14

Arbitration on Response to Challenges of Contemporary Market

Anna Karwowska (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
165-176
13

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Marzena Fryczyńska (1)
(1)
189-192
20

„Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania” – sprawozdanie z konferencji

Marta Juchnowicz (1)
(1)
179-181
20

Projektowanie i realizacja szkoleń

Lidia Jabłonowska (1)
(1)
185-187
17