Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania

Main Article Content

Kamil Gemra

Abstrakt

Catalyst jest najmłodszym zorganizowanym rynkiem obrotu w Polsce, ale rozwijającym się bardzo dynamicznie. Od momentu powstania organizator rynku postawił na wzrost wartości nieskarbowych papierów dłużnych dostępnych na Catalyst. Artykuł zawiera ocenę bieżącego stanu rynku obligacji korporacyjnych oraz próbę określenia możliwych scenariuszy jego rozwoju na podstawie autorskich badań ankietowych. Emisja obligacji przez Bank Pocztowy S.A. została przedstawiona jako studium przypadku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gemra, K. . (2016). Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 81–94. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1957
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Antkiewicz S. [2012], Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Warszawa, CeDeWu.
2. Czerwiński M. [2011], Analiza funkcjonowania publicznego rynku nie skarbowych papierów dłużnychCatalyst, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga (red.), Wrocław,Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
3. Gemra K. [2013], Możliwości lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych na rynku Catalyst,w: Bank, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w warunkach niepewności, J. Grzywacz, S. Kowalski (red.),Płock, Wydawnictwo PWSZ w Płocku.
4. Gemra K., Grzywacz J. [2014], Koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku Catalyst w latach 2009-2013, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i kierunki jej ewolucji, J. Ostaszewski, E. Kosycarz(red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
5. Kordela D. [2012], Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, w: Rynkifinansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, W. Przybylska-Kapuścińska,J. Handschke (red.), Zeszyty Naukowe, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Poznaniu.
6. Mazurek J. [2011], Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst,Warszawa, Wydawnictwo GPW.
7. NBP [2015], Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
8. Pawłowski M., Pawłowska A. [2011], Rynek Catalyst z perspektywy emitentów korporacyjnych, w:Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga (red.), Wrocław, WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9. Szweda E. [2016], Bank Pocztowy przeprowadzi jeszcze jedną emisję obligacji, wywiad z SzymonemMiderą, prezesem Banku Pocztowego, Obligacje.pl, 23 maja, https://obligacje.pl.
10. Ziarko-Siwek U. [2010], Catalyst jako nowy rynek wtórny dla obligacji pozaskarbowych, w: Rynekkapitałów pieniężnych, Wybrane zagadnienia, E. Gruszczyńska-Brożbar (red.), Poznań, WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Inne teksty tego samego autora