Aniołowie biznesu w Polsce

Main Article Content

Kamil Gemra
Dominik Krawczyk
Robert Ługowski

Abstrakt

Aniołowie biznesu są ważnymi uczestnikami ekosystemu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Wspierają start-upy swoim kapitałem, ale cenniejsza jest ich wiedza, doświadczenie czy sieć kontaktów. W literaturze naukowej brakuje pozycji przybliżających ten rynek w Polsce lub cechy aniołów biznesu. Prezentujemy pierwsze opracowanie w Polsce, którego celem jest określenie cech aniołów biznesu, ich preferencji inwestycyjnych oraz sposobu podejmowania decyzji tym zakresie. Cel ten został zrealizowany za pomocą badania ankietowego przeprowadzonego pośród 40 najaktywniejszych aniołów biznesu działających na rynku w Polsce. Badanie potwierdza przypuszczenia, że polski rynek aniołów biznesu jest młody – świadczą o tym doświadczenie inwestorów czy niewielka liczba wyjść z inwestycji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gemra, K. ., Krawczyk, D. ., & Ługowski, R. . (2022). Aniołowie biznesu w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 39–50. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

Antretter T., Sirén, Ch., Grichnik D., Wincent J. (2020), Should business angels diversify their investment portfolios to achieve higher performance? The role of knowledge access through coinvestment networks, Journal of Business Venturing, Volume 35, Issue 5.
Block J. H, Fisch Ch., Obschonka M., Sandner P. G. (2019), A personality perspective on business angel syndication, Journal of Banking & Finance, Volume 100.
Bonini S., Capizzi V., Valletta M., Zocchi P. (2018), Angel network affiliation and business angels’investment practices, Journal of Corporate Finance, Volume 50.
Breuer, W., Pinkwart, A. (2018). Venture capital and private equity finance as key determinants of economic development, Journal of Business Economics, 88, 319–324
Butticè, V., Croce, A., Ughetto, E. (2021), Network dynamics in business angel group investment decisions, Journal of Corporate Finance, Volume 66.
Carpentier, C., Suret J. M. (2007), On the usefulness of tax incentives for informal investors, Venture Capital, 9.
Cipollone A., Giordani P. (2019), Entrepreneurs meet financiers: Evidence from the business angel market, Journal of Business Venturing, Volume 34, Issue 5.
Croce A., Guerini M, Ughetto E. (2018), Angel Financing and the Performance of High‐Tech Start‐Ups, Journal of Small Business Management, 56, 2.
Drover, W., Busenitz, L., Matusik, S., Townsend, D., Anglin, A., Dushnitsky, G. (2017), A Review and Road Map of Entrepreneurial Equity Financing Research: Venture Capital, Corporate Venture Capital, Angel Investment, Crowdfunding, and Accelerators, Journal of Management, 43 (6),
Dutta S., Folta T. B. (2016), A comparison of the effect of angels and venture capitalists on innovation and value creation, Journal of Business Venturing, Volume 31, Issue 1.
Harrison, R. T., Bock, A. J., Gregson, G. (2020), Stairway to heaven? Rethinking angel investment policy and practice, Journal of Business Venturing Insights, 14.
Kerr W. R., Lerner J., Schoar A. (2014), The Consequences of Entrepreneurial Finance: Evidence from Angel Financings, The Review of Financial Studies, Volume 27, Issue 1.
Lahti, T., Keinonen, H. (2016), Business angel networks: a review and assessment of their value to entrepreneurship w: C. Mason (red.) Handbook on Research on Venture Capital, s. 354–378.
Mason, C. M. (2009), Public Policy Support for the Informal Venture Capital Market in Europe: A Critical Review, International Small Business Journal, 27 (5).
Piekunko-Mantiuk, I. (2014), Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, Economics & Management/Ekonomia i Zarzadzanie, 6 (4). Raport (2022), Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r., Klub aniołów biznesu Cobin Angels, Warszawa.
Scott, D. L. (2003), Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today’s Investor, Houghton Mifflin Company
Tarmowicz P. (2007), Business angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Inne teksty tego samego autora