Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych

Main Article Content

Kamil Gemra

Abstrakt

Inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem zazwyczaj mają charakter długoterminowy. Zapewnienie odpowiedniego kapitału jest niezbędne, aby móc je realizować. Jednym z ciekawych instrumentów finansowych, zdolnych do sprostania tym oczekiwaniom, są tzw. zielone obligacje (green bonds). Pierwsza zielona obligacja została nazwana „obligacją klimatyczną” i została wyemitowana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w 2007 roku. Od tego momentu rynek ten zaczął się rozwijać, a Polska ma istotny wkład w jego rozwój, ponieważ stała się pierwszym krajem, który wyemitował zielone obligacje państwowe w grudniu 2016 r. Celem artykułu jest zbadanie świadomości funkcjonowania oraz planów dotyczących green bonds wśród emitentów obligacji, którzy wprowadzili do obrotu giełdowego na rynku Catalyst tradycyjne obligacje korporacyjne. Cel ten został osiągnięty za pomocą badania ankietowego emitentów obligacji notowanych na rynku Catalyst. Analiza wskazała, że emitenci coraz częściej spotykają się z zagadnieniem ESG i chcą wdrażać jego założenia do swojej strategii rozwoju, a dodatkowo, większość ankietowanych w przyszłości będzie chciała wyemitować zielone obligacje, co może spopularyzować ten instrument finansowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gemra, K. . (2021). Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 30–38. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Broadstock D.C., Cheng, L.T.W. (2019), Time-varying relation between black and green bond price benchmarks: Macroeconomic determinants for the first decade, “Finance Research Letters”, 29, s. 17-22, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl, 2019.02.006
2. Brzozowska K. (2017), Sustainable Development Idea in the Bond Market, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 478, s. 70-80, https://doi.org/10.15611/pn.2017.478.06
3. Elhers T., Packer F. (2017), Green bond finance and certification, “BIS Quarterly Review”, September, s. 89-104.
4. Febi W., Schäfer D., Stephan A., Sun C. (2018), The impact of liquidity risk on the yield spread of green bonds, “Finance Research Letters”, 27, s. 53-59, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl., 2018.02.025
5. Flammer C. (2021), Corporate green bonds, “Journal of Financial Economic”, https://doi.org/10.1016/j.jfineco, 2021.01.010.
6. Gianfrate G., Peri M. (2019), The green advantage: Exploring the convenience of issuing green bonds, “Journal of Cleaner Production”, 2019, s. 127-135, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro, 2019.02.022
7. Gormus A., Nazlioglu S., Soytas U. (2018), High-yield bond and energy markets,”Energy Economic”, s. 69, 101-110, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco 2017.10.037
8. Hachenberg B., Schiereck D. (2018), Are green bonds priced differently from conventional bonds?, “Journal of Asset Management”, 19(6), s. 371-383, https://doi.org/10.1057/s41260-018-0088-5
9. Hyun S., Park D., Tian S. (2020), The price of going green: the role of greenness in green bond markets, “Accounting & Finance”, 60(1), s. 73-95, https://doi.org/https://doi.org/10.1111/acfi.12515
10. Jones R., Baker T., Huet K., Murphy L., Lewis N. (2020), Creating ecological deficit with debt: The practical and political concerns with green bonds, “Geoforum”, 114 (June), s. 49-58, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.014
11. Kanamura T. (2020), Are green bonds environmentally friendly and good performing assets?, “Energy Economics”, s. 88, 104767, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104767
12. Kapraun J., Latino C., Scheins C., Schlag C. (2021), Which Bonds Trade at a Green Bond Premium?, https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte
13. Karpf A., Mandel A. (2018), The changing value of the ‘green’ label on the US municipal bond market, s. 161-165, https://doi.org/10.1038/s41558-017-0062-0
14. Lyon T.P., Maxwell J.W. (2011), Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit,”Journal of Economics & Management Strategy”, 2010, (1), s. 3-41, https://doi.org/https://doi. org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x
15. Lyon T.P., Montgomery A.W. (2015), The Means and End of Greenwash, Organization & Environment, 28(2), s. 223-249, https://doi.org/10.1177/1086026615575332
16. Maltais A., Nykvist B. (2021), Understanding the role of green bonds in advancing sustainability, “Journal of Sustainable Finance and Investment”, 11(3), s. 233-252, https://doi.org/10.1080/20430795.2020.172 4864
17. Mosionek-Schweda M., Szmelter M. (2018), Zielone obligacje – nowy instrument finansowania inwestycji polskiego rządu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 532, 215-224, https://doi.org/10.15611/pn.2018.532.21
18. Nanayakkara M., Colombage S. (2019), Do investors in Green Bond market pay a premium? Global evidence, “Applied Economics”, 51(40), s. 4425-4437, https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1591611
19. Petrova A. (2016), Green Bonds: Lower Returns or Higher Responsibility?, Radboud University, Nijmegen School of Management, Master Thesis, s. 1-47.
20. Pham L. (2016), Is it risky to go green? A volatility analysis of the green bond market, “Journal of Sustainable Finance & Investment”, 6(4), s. 263-291, https://doi.org/10.1080/20430795.2016.1237244
21. Reboredo J.C. (2018), Green bond and financial markets: Co-movement, diversification and price spillover effects, “Energy Economics”, 74, s. 38-50, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.05.030
22. Tang D.Y., Zhang Y. (2020), Do shareholders benefit from green bonds?, “Journal of Corporate Finance”, December 2020, vol. 61, 101427, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.12.001
23. Tolliver C., Keeley A.R., Managi S. (2020), Policy targets behind green bonds for renewable energy: Do climate commitments matter, “Technological Forecasting and Social Change”, s. 157 (October 2019), 120051, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120051
24. Więckowska M. (2013), The role bonds in financing climate resilient economy, “Copernican Journal of Finance & Accounting”, 2(1), https://doi.org/10.12775/cjfa.2013.011

Inne teksty tego samego autora