Zmiany regulacyjne a rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) w Polsce

Main Article Content

Szymon Okoń
Kamil Gemra

Abstrakt

Jednym ze sposobów finansowania przedsiębiorstw w Polsce może być pozyskanie środków z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). O atrakcyjności tego rodzaju finansowania decyduje wiele czynników, spośród których istotne znaczenie mają regulacje prawne. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wpływu najważniejszych zmian regulacyjnych na atrakcyjność pierwszych ofert publicznych na GPW. W pierwszej kolejności przeanalizowano nowe przepisy w obszarze ofert publicznych, które mają bezpośredni wpływ na postrzeganie IPO, jako formy finansowania przedsiębiorstwa. W drugiej zaś zbadano zmiany prawne dotyczące funkcjonowania na rynku giełdowym, które pośrednio również mają wpływ na podejmowanie przez spółki decyzji o wejściu na giełdę. Na końcu przedstawiono znaczenie zmian prawnych dla rynku IPO w Polsce. Nowe regulacje dotyczące ofert publicznych nie ograniczają dostępu do rynku giełdowego, natomiast zmiany w obszarze funkcjonowania spółki na giełdzie mogą być postrzegane przez emitentów jako istotna uciążliwość, zniechęcająca spółki do podjęcia decyzji o wprowadzeniu ich akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Okoń, S., & Gemra, K. (2020). Zmiany regulacyjne a rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 54(1), 81–90. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.54.1.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bessler W., Schneck C., Zimmermann J. (2017), Growth Strategies of Initial Public Offerings in Europe.
2. Brau J.C., Fawcett S.E. (2006), Initial public offerings: An analysis of theory and practice, “Journal of Finance”, Vol. 61(1).
3. Brav A., Geczy C., Gompers P.A. (2000), Is the abnormal return following equity issuances anomalous?, “Journal of Financial Economics”, Vol. 56.
4. Cai K., Zhu H. (2015), Cultural distance and foreign IPO underpricing, “Journal of Multinational Financial Management”, Vol. 29(Feb).
5. Certo S.T., Holcomb T.R., Holmes R.M. (2009), IPO research in management and entrepreneurship: Moving the agenda forward, “Journal of Management”, Vol. 35(6).
6. Helbing P. (2019), A review on IPO withdrawal, Int. Rev. Financ. Anal., Vol. 62.
7. Lewellyn K.B., Bao S.R. (2014), A cross-national investigation of IPO activity: The role of formal institutions and national culture, “International Business Review”, Vol. 23(6).
8. Nowosad W. (2018), Nowe rozporządzenie prospektowe – analiza wybranych zmian legislacyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego”, Nr 10.
9. Okoń Sz. (2012), New approach to remuneration policy for investment firms: A polish capital market perspective, “Contemporaty Economics”, Vol. 6(1).
10. Pieczyńska-Czerny I. (2018), Komentarz, w: Prawo rynku kapitałowego, Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Warszawa, Legalis.
11. Rycerski A. (2018), Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej, „Przegląd Prawa Handlowego”, Nr 1.
12. Signori A. (2018), Zero-revenue IPOs, Int. Rev. Financ. Anal, Vol. 57.
13. Woźniak R. (2018), Obowiązek upublicznienia informacji poufnej a zakaz jej wykorzystania, „Przegląd Prawa Handlowego”, Nr 1.

Inne teksty tego samego autora