Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

Main Article Content

Kamil Gemra

Abstrakt

Zmiana przepisów, podwyższająca limit prowadzenia ofert crowdfundingu udziałowego w Polsce ze 100 tys. euro do 1 mln euro sprawiła, że znalazł się on w kręgu zainteresowania znacznie większej liczby podmiotów. W propagowaniu wiedzy o crowdfundingu pomógł też sukces oferty klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji crowdfundingu oraz zaproponowanie autorskiego modelu transakcji crowdfundingowej. W artykule wykorzystano studia literatury, regulacji prawnych oraz metodę case study. Na tej podstawie zaproponowano model transakcji pozyskania kapitału poprzez crowdfunding udziałowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gemra, K. (2019). Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 47–55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4789
Dział
Dział główny

Bibliografia

Agrawal A., Catalini Ch., Goldfarb A. (2011), The geography of crowdfunding, National Bureau of Economics Reaserch, Cambridge.

Agrawal A., Catalini Ch., Goldfarb A. (2014), Some Simple Economics of Crowdfunding, “Innovation Policy and the Economy”, Vol. 14.

Burkett E.A. (2011), Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, “Transactions: The Tennessee Journal of Business Law”, Vol. 1(13).

Chrzanowski M., Dziedzic S. (2014), Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, Modern Management Review, vol. XIX, 21 92/2014, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Dziuba D. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania”, nr 10/3.

Kozioł-Nadolna K. (2015), Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Król K. (2013), Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce, Warszawa, Wydaje.pl, s. 19-21.

Mazurek J. (2018), Finansowanie społecznościowe czyli crowdfunding, „Kurier Finansowy”, nr 4(38).

Sobol A. (2014), Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t. 2, Szczecin.

Schwienbacher A., Larralde B. (2010), Crowdfunding of small entrepreneurial Ventures, Handbook of Entrepreuneurial Finance, Oxford University Press.

Życki C., Dec P. (2013), Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 12, s. 12-13.