Opublikowane: września 1, 2016

Słowo wstępne

Dariusz Danilewicz (1)
(1)
7-8
3

Kapitał ludzki w działalności gospodarczej pracujących na własny rachunek – determinanta sukcesu czy bariera rozwoju

Anna Bagieńska (1)
(1) Politechnika Białostocka
11-27
21

Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw

Katarzyna Gadomska‑Lila (1)
(1) Uniwersytet Szczeciński
29-42
30

Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym

Michał Flieger (1)
(1) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
43-57
13

Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości

Dorota Jegorow (1)
(1) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
59-74
47

Indywidualizm czy zespołowość – w jakich kategoriach myślimy o przedsiębiorczości

Beata Krawczyk‑Bryłka (1)
(1) Politechnika Gdańska
75-88
29

Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości osób starszych w Polsce

Anna Niewiadomska (1)
(1) Uniwersytet Zielonogórski
89-104
38

„Ciemne strony” przedsiębiorczości

Dariusz Turek (1)
(1)
105-118
42

Przedsiębiorczość i edukacja – podobieństwa i różnice przedsiębiorców, menedżerów i liderów

Agnieszka Postuła (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
133-148
35

Zmiany w postrzeganiu ról zawodowych menedżerów medycznych w publicznym szpitalu

Małgorzata Striker (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
135-150
13

Motyw autonomii a oczekiwany i faktyczny poziom satysfakcji z prowadzenia działalności gospodarczej

Paweł Ziemiański (1)
(1) Politechnika Gdańska
149-164
13

Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych

Monika Mularska‑Kucharek (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
165-177
34

Jakość procesów dydaktycznych realizowanych przez kandydatów do nauki o wysokim potencjale

Lidia Jabłonowska (1)
(1) Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
179-195
15