Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Ekonomia, podobnie jak i inne nauki, spotyka się z uwagami krytycznymi oraz polemikami ze strony innych dziedzin wiedzy, odnoszonymi do ich ustaleń i osiągnięć. Jednak to co wyróżnia krytyczny nurt pod adresem ekonomii oraz ekonomistów, zwłaszcza w ostatnich latach, jest szczególne. Charakteryzuje go po pierwsze, wyjątkowa intensywność krytyki, przybierającej często wręcz znamiona ataku deprecjonującego status ekonomii jako nauki oraz po drugie, coraz częstsze uwagi krytyczne pochodzące od samych ekonomistów. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu. Autor stara się zidentyfikować główne przyczyny tych krytycznych uwag, zastanawia się nad realnością kryzysu ekonomii i źródłami osłabienia prestiżu społecznego ekonomistów. W konkluzji stara się nakreślić działania niezbędne do odwrócenia tych niekorzystnych dla ekonomii i ekonomistów tendencji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2018). Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 48(3), 9–22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7774
Dział
Dział główny

Bibliografia

Backhouse R.E., Medema S.G. [2009], Retrospectives On the Definition of Economics, “Journal of Economic Perspectives”, Volume 23, Number 1, Winter.

Backhouse R., Middleton R., Tribe K. [1997], Economics is what economists do’, but what do the numbers tell us? Paper for Annual History of Economic Thought Conference, University of Bristol, 3-5 September. http://eis.bris.ac.uk/~hirm/.pdf, dostęp: 25.05.2017.

Blattner N. [2004], Economics is what economists do, Speech at the Opening Session of the Integrated Master Programme, Faculty of Economics and Behavioral Sciences, Department of Economics, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau, 22 October, http://www.bis.org/review/r041028g. pdf, dostęp: 25.05.2017.

Chang H-J. [2016], Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Chetty R. [2013], Yes, Economics Is a Science, “The New York Times”, 20 October, http://www.nytimes.com/2013/10/21, dostęp: 25.05.2017.

Coase R.H. [1977], Economics and Contiguous Disciplines, in: The Organization and Retrieval of Economic Knowledge, Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association, M. Perlman (ed.), New York, Stockton Press.

Cochrane W.W. [1974], Farm prices, myth and reality, Westport Connecticut, Greenwood Press.

Filek J. [2017], Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska E., Sójka J. (red.), Warszawa, PTE.

Flejterski S. [2018], Współczesne nauki o finansach – status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty, referat na konferencję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, pt.: „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, Warszawa, 14 marca 2018.

Gorynia M. [2018], Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, referat na konferencję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, pt.: „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, Warszawa, 14 marca 2018.

Jajuga K. [2018], Nauki ekonomiczne – dylematy klasyfikacji dyscyplin. Tendencje zmian, referat na konferencję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, pt.: „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, Warszawa, 14 marca 2018.

Jasienica P. [1988], Polska anarchia, Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Kołodko G.W. [2017], Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska E., Sójka J. (red.), Warszawa, PTE.

Kołodko G.W., Koźmiński A.K. [2017], Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Warszawa, Prószyński i S-ka.

Krugman P. [2013], Maybe Economics Is A Science, But Many Economists Are Not Scientists, 21 October, https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/10/21=0, dostęp: 01.06.2017.

Krugman P., Wells R. [2004], Microeconomics, New York, Worth Publishers Incorporated.

Luyendijk J. [2015], Don’t let the Nobel prize fool you. Economics is not a science, “The Guardian”, Sunday 11 October, https://www.theguardian.com/2015/oct/11, dostęp: 21.05.2017.

Mączyńska E. [2017], Asymetrie społeczno-gospodarcze w kontekście teorii ekonomii i etyki, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska E., Sójka J. (red.), Warszawa, PTE.

Nielsen R. [2014], Why Economics Is Not A Science, 9 August, https://whistlinginthewind.org, dostęp: 29.05.2017.

Phelps E. [2008], Rynek w cuglach, wywiad J. Żakowskiego, „Polityka”, nr 42, październik 2008.

Popper K. [1957], The Poverty of Historicism, London and New York, ARK Paperbacks.

Popper K. [1935], Logik der Forschung zur Erkenntnistheorie der Modernen Naturwissenschaft, Springer-Verlag Wien GmbH.

Rist G. [2015], Urojenia ekonomii, „Le Monde diplomatique”, Biblioteka alternatyw ekonomicznych, Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Rochowicz K., Sadowska M., Karwasz G. [2017], Co to jest fizyka?, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/ pdf, dostęp: 31.05.2017.

Sapienza P., Zingales L. [2013], Economic Experts vs. Average Americans, http://faculty.chicagobooth. edu/pdf, dostęp: 25.05.2017.

Sedláček T. [2015], Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.

Scholte J.A. [2006], Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza „Humannitas”.

Shiller R. [2013], Is economics a science?, “The Guardian”, Wednesday 6, November.

Shipley D. [2017], Why Not Make Economics a Science? Throw out theories that don’t fit the facts, “The Bloomberg”, 6 February, https://www.bloomberg.com, dostęp: 21.05.2017.

Smith Y. [2010], ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and Corrupted Capitalism, New York, Palgrave Macmillan.

Wang A.Y. [2013], No, Economics Is Not a Science, “The Harvard Crimson”, December 13.

Inne teksty tego samego autora