Ukraina na światowym rynku rolnym

Main Article Content

Yulia Zolotnytska
Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Artykuł dotyczy roli Ukrainy jako kluczowego eksportera na światowym rynku produktów rolnych oraz wpływu konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją na stan światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Analizie został poddany potencjał przyrodniczo-klimatyczny, technologiczny i surowcowy Ukrainy. Określono jej udział w światowym eksporcie kluczowych produktów rolnych, takich jak: pszenica, jęczmień, olej słonecznikowy, rzepak i śruta słonecznikowa. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie ważnych konkluzji, w tym wskazanie, że w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy przewiduje się zmniejszenie produkcji rolnej nawet o 30% i znaczne pogorszenie sprawności kanałów logistycznych eksportu, a to oznacza negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe wielu krajów, szczególnie Azji i północnej Afryki. Zostały zidentyfikowane alternatywne kraje eksportujące ważne dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego produkty rolne (m.in. rzepak, pszenicę, jęczmień i kukurydzę).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zolotnytska, Y. ., & Kowalczyk, S. (2022). Ukraina na światowym rynku rolnym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 5–25. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adamenko T. (2019), Zmiana klimatu i rolnictwo na Ukrainie: co rolnicy powinni wiedzieć – Niemiecko-ukraiński dialog rolno-polityczny, https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0-%BA%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20 %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf (dostęp: 21.04.2022).
AgroPolit.com (2020), Prawie połowa całego eksportu Ukrainy w 2020 r. – produkty rolne – badania, https://agropolit.com/news/21772‑mayje-polovina-usogo-eksportu-ukrayini-za-2020‑rik-agrarna-produktsiya--doslidjennya (dostęp: 23.04.2022).
AgroPolit.com (2022), Ukraina wyeksportowała rekordową ilość makuchi, https://agropolit.com/news/18539‑ukrayina-eksportuvala-rekordniy-obsyag-shrotu-ta-makuhi (dostęp: 27.05.2022).
AgroPolit.com (2021). Ceny zbóż – prognozy na 2021 r.: kukurydza, pszenica, słonecznik, jęczmień, https://agropolit.com/spetsproekty/841‑tsini-na-zernovi--prognozi-na-2021rikkukurudza-pshenitsya-sonyashnik-yachmin (dostęp: 27.04.2022).
FAO (2020). The state of food and agriculture, FAO, Food and Agriculture Organization, Rome, https://www.fao.org (dostęp: 01.05.2022).
Gabinet Ministrów Ukrainy (2022). Uchwała z dnia 26 kwietnia 2022 r. nr 485 w sprawie zmian do załącznika nr 1 do uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 29 grudnia 2021 r. № 1424h, https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-v-dodatok-1‑do-postanovikabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29‑grudnya-2021‑r-1424-485-260422 (dostęp: 01.05.2022).
Global Trade (2021) Global Rape and Colza Seed Exports Surge Owing to Rising Supplies from Canada and the EU, https://www.globaltrademag.com/global-rape-and-colza-seed-exportssurge-owing-to-rising-supplies-from-canada-and-the-eu/ (dostęp: 01.05.2022).
Katalog gruntów Ukrainy: katalog infograficzny (2020). https://agropolit.com/spetsproekty/7-05‑zemelniy-dovidnik-ukrayini--baza-danih-pro-zemelniy-fond-krayini (dostęp: 02.05.2022).
Bogonos M., Stepanyuk O. (2017). Perspektywy agrarne Ukrainy 2017–2030: Scenariusz bazowy, https://apd-ukraine.de/images/APD_APR_06-2017_AGMEMOD_Baseline_ukr.pdf (dostęp: 01.05.2022).
Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy (3.06.2022). Zakończono siew słonecznika i soi na Ukrainie – portal rządowy. Jedyny portal internetowy władz wykonawczych Ukrainy, https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zaversheno-posivnu-kampaniyu-sonyashniku-tasoyi (dostęp: 10.05.2022).
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (2020). Jak zmiany klimatyczne wpływają na obszar głównych upraw na Ukrainie, https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7830 (dostęp: 02.06.2022).
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy (2020). Statystyki gospodarcze / Działalność gospodarcza / Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Kijów: PSSU, http://www.ukrstat.gov.ua/ (dostęp: 03.05.2022).
Shikha Singh (2020). US corn exports to touch record high in 2020–21 at 73 million mt: USDA arm, https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/061021‑us-corn-exports-to-touch-record-high-in-2020-21‑at-73‑million-mt-usdaarm (dostęp: 18.05.2022).
The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict – Food and Agriculture Organization of the United
Nations – Rome, 2022,: https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf (dostęp: 03.05.2022).
UN WFP (2022). WFP Calls for Urgent Opening of Ukrainian Ports to Help Rein in GlobalHunger Crisis, May 6, 2022, https://www.wfpusa.org/news-release/wfp-calls-for-urgentopening-ukrainian-ports-help-rein-global-hunger-crisis/ (dostęp: 12.06.2022).
Ustawa Ukrainy № 2114‑XII z 1.03.1992 o przedsiębiorstwie rolnym, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-12#Text (dostęp: 25.04.2022).
Ustawa Ukrainy № 742‑IV z 5.04.2015 o prywatnym chłopskim gospodarstwie domowym, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15 (dostęp: 03.05.2022).
Ustawa Ukrainy № 973‑IV z 19.06.2003 o gospodarstwie rolnym, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text (dostęp: 03.05.2022).

Inne teksty tego samego autora