Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

W następstwie globalizacji dochodzi w strukturze świata do głębokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Odnosi się to także do produkcji i obrotu żywnością. Zmia-ny polegają głównie na wydłużaniu się łańcuchów dostaw i postępującej anonimowości tego rynku. Pojawiło się wraz z tym wiele niekorzystnych zjawisk: wzrost oszustw, w tym fałszerstw żywności, zatruć i skażeń przekładających się na epidemie chorób pokarmowych, a w konsekwencji obniżenie poziomu jakości i bezpieczeństwa żywności. Wymaga to radykalnych działań zaradczych, które musi poprzedzić dogłębna analiza ryzyka związanego z żywnością. Próbą odpowiedzi na tak sformułowany postulat jest autorski model JOOB. Autor przyjmuje założenie, że pierwotna jest jakość żywności, która jest zagrożona oszustwami i fałszerstwami żywności oraz działaniami bioterrorystycznymi. W następstwie podejmowanych działań zaradczych osiągany jest pożądany stan bezpieczeństwa żywności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2016). Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 39(2), 5-14. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1910
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. George S. [2015], Progress and its discontents, 16 November, The Ralph Miliband Lecture series,London School of Economics, https://www.tni.org/en/article/progress-and-its-discontents, dostęp14/01/2016.
2. Flowers M., Zeese K. [2013], TransPacific Partnership Will Undermine Democracy, Empower TransnationalCorporations, “News Analysis”, Wednesday, 27 March, http://www.truth-out.org, dostęp14/01/2015.
3. FSA [2016], Food Crime, Annual Strategic Assessment, A 2016, Baseline, FSA/FSS.
4. Fücks R. [2016], Zielona rewolucja, Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
5. Hummels D. [2007], Transportation Costs and International Trade Over Time, Purdue University,West Lafayette, http://paginaspersonales.deusto.es/aminondo/Materiales_web/costsdeclined2007.pdf, dostęp 12/01/2016.
6. It’s Our Economy [2013], Stop The Trans-Pacific Partnership: Bad For Jobs, The Environment, LaborAnd Consumers, “It’s Our Economy. People and the Planet Before Profits”, http://itsoureconomy.us/occupy-the-tpp-stop-the-global-corporate-coup/, June, dostęp 2\01\2016.
7. Johnson R. [2014], Food Fraud and “Economically Motivated Adulteration” of Food and Food Ingredients,Congressional Research Service, January 10, https://fas.org/sgp/crs/misc/R43358.pdf, dostęp14/01/2015.
8. Kowalczyk S. [2009], Wprowadzenie, w: Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, S. Kowalczyk(red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
9. Kowalczyk S. [2010], Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje, „Zagadnienia EkonomikiRolnej”, nr 2.
10. Kowalczyk S. [2015], Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności, w: Przeciwdziałanieturbulencjom w gospodarce, R. Sobiecki (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
11. Landes D.S. [2015], Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy, Warszawa,Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza SA.
12. Piketty T. [2015], Kapitał w XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
13. Spink J., Moyer D.C. [2011], Defining the Public Health Threat of Food Fraud, “Journal of Food Science”,Vol. 76, No. 9.
14. Stiglitz J.E. [2015], Cena nierówności, W jaki sposób podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości,Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
15. Święcicki M. [2016], TTIP – zagrożenie czy szansa dla konsumentów i przedsiębiorców? http://www.rucheuropejski.eu, dostęp 2/02/2016.
16. WTO [2013], Factors shaping the future of world trade, World Trade Report 2013, WTO, Genewa