Kilka uwag w sprawie teorii nierówności

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Skala nierówności gospodarczych i społecznych we współczesnym świecie zwiększa się systematycznie. Dotyczy to zarówno nierówności jakie występują pomiędzy krajami i regionami świata, lecz w jeszcze większym stopniu w poszczególnych krajach. Rozmiar tych nierówności może prowadzić do destrukcji całego systemu globalnego. Pełnego wyjaśnienia tego fenomenu nie dają ani teorie linearne, ani teorie cykliczne rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor rozważa w związku z tym potrzebę innego podejścia teoretycznego do współczesnych zjawisk rozwojowych, opowiada się za koniecznością wypracowania nowej teorii – teorii nierówności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2016). Kilka uwag w sprawie teorii nierówności. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 41(4), 15-25. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1983
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bell D. [1975], Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa,Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu.
2. Ferguson N. [2016], Robin Hood świata nie zbawi, wywiad „Gazety Wyborczej”, 30 kwietnia, 1 maja.
3. Fücks R. [2016], Zielona rewolucja, Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
4. IMF [2010], Globalization and Inequality. World Economic Outlook, IMF, Washington, DC.
5. Kołodko G.W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa, Prószyńskii S-ka.
6. Koneczny F. [1962], On the Pluralityof Civilisations, Polonica Publications, Polonica Series ,No 2, London.
7. Korotayev A.V., Tsirel S.V. [2010], A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves,Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development and the 2008-2009 EconomicCrisis, „Structure and Dynamics: eJournal of Anthropological and Related Sciences”, Vol. 4,Issue 1.
8. Kowalczyk S. [2015], Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności, w:Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, R. Sobiecki (red.), Warszawa, Oficyna WydawniczaSGH.
9. Kwaśniewski J. [2014], Naukowe partactwo, „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”, t. 23.
10. Landes D.S. [2015], Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy,Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza SA.
11. Maddison A. [1995], Monitoring the world economy, OECD, Appendix G Regional and World Totals,1820-1992, Paris, http://www.ggdc.net.
12. Marks K. [1951], Kapitał – Krytyka ekonomii politycznej Tom pierwszy – Księga I, Proces wytwarzaniakapitału, Warszawa, Książka i Wiedza.
13. Piketty T. [2015], Kapitał w XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
14. Reagan R. [1981], Inaugural Address, January 20, 1981.
15. Reinhart C.M., Rogoff K.S. [2008], This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries ofFinancial Crises, National Bureau of Economic Research, Working Paper 13882, Cambridge, MA02138, March.
16. Rist G. [2015], Urojenia ekonomii, Biblioteka alternatyw ekonomicznych „ Le Monde diplomatique”i „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
17. Rostow W.W. [1959], The Stages of Economic Growth, “The Economic History Review”, New Series,Vol. 12, No. 1 (1959). http://vi.uh.edu/pages/buzzmat/WWR.pdf.
18. Sorokin P. [1957], Social and Cultural Dynamics, A Study of Change in Major Systems of Art, Truth,Ethics, Law, and Social Relationships, New Bruswick and London, Boston, Porter Sargent Publisher,Fourth printing, 2010, Transaction Publisher.
19. Spencer H. [1898], The Principles of Sociology, Vol. 1, New York, D. Appleton and Company.
20. Stiglitz J.E. [2015], Cena nierówności. W jaki sposób podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości,Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
21. The New Science of Giambattista Vico [1984], translated by T.G. Bergin and M.H. Fisch, Ithaca andLondon, Cornell University Press.
22. Toynbee A.J. [1987], A Study of History, Abridgement of Volumes 1-6 D by C. Somervell, Oxford,Oxford University Press.
23. Uebersax J.S. [2014], Pitirim Sorokin – Sensate, Ideational, and Idealistic Cultures, http://www.johnuebersax.com/pdf/SorokinCulturalOrientations.pdf.