Jeremy’ego Rifkina utopia gospodarki obfitości

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji o kierunkach ewolucji gospodarki światowej. Płaszczyzną odniesienia do rozważań jest książka J. Rifkina pt: Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. W artykule krytycznej analizie poddano niektóre założenia, jak i konkluzje zawarte w pracy Rifkina. Do głównych zagadnień dyskusyjnych zaliczono realność takich założeń jak konieczność redukcji populacji ludzkości, czy całkowita eliminacja praw własności intelektualnej. Z kolei za wątpliwe kierunki zmian uznano m.in. dominację wspólnot produkcyjnych w gospodarce światowej już około połowy XXI w. Wskazano także na zagadnienia istotne dla przyszłych strategii rozwojowych, zupełnie pominięte w pracy Rifkina.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2017). Jeremy’ego Rifkina utopia gospodarki obfitości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 43(2), 40-49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4678
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Coase R.H. [1946], The Marginal Cost Controversy, “Economica”, Vol. 13, No. 51, August 1946.
2. Elkind D. [2011], Empathic Civilization: How Little Minds Are Wired For Compassion, “Huffingtonpost”, 05/01/2010, updated May 25.
3. Gloger Z. [1985], Encyklopedia staropolska, t. II, Warszawa, Wiedza Powszechna.
4. Hardin G. [1968], The Tragedy of the Commons, “Science”, December, 1968, No. 162 (3859).
5. Hotelling H. [1938], The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates, “Econometrica”, Vol. 6, No. 3.
6. Jezierski A., Leszczyńska C. [2003], Historia gospodarcza Polski, Warszawa, Wydawnictwo Key Text.
7. Mandeville B. [1705], Ul Malkontent czyli łajdaki umoralnione. Bajka o pszczołach, London 1705/1714. (przekład polski: W. Chwalewik).
8. Pretty J.N. [1990], Sustainable Agriculture in the Middle Ages: The English Manor, “The Agricultural History Review”, Vol. 38, No. 1.
9. Rifkin J. [1995], Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001, 2003. Wydanie oryginalne: The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, New York, G P. Putnam’s Sons, 1995.
10. Rifkin J. [2016], Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
11. Sedláček T. [2015], Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
12. The 100 largest governments and corporations by revenue [2015], August 27, http://www.corporationsandhealth.org, dostęp 27/08/2015.
13. USDA [2012], Census of Agriculture 2012, United States Summary and State Data, Vol. 1, Geographic Area Series, Part 51 AC-12-A-51, Issued May 2014.