Czy trade – zwłaszcza rolny – może być naprawdę fair?

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Autorzy podejmują jakże ważną i aktualną tematykę liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi w epoce dynamicznego rozwoju wymiany towarowej, tj. we współczesnej epoce globalizacji. To ważna, ciekawa książka, która pobudza do myślenia. Jest obowiązkową lekturą dla wszystkich zajmujących się problemami handlu żywnością, rolnictwem oraz polityką rolną.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2011). Czy trade – zwłaszcza rolny – może być naprawdę fair?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 20(3), 111-113. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2088
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO, PWE, Warszawa 2011.