Studia z Polityki Publicznej

Opublikowane: kwi 12, 2024

Akumulacja polityk publicznych. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru na przykładzie analizy świadczeń pieniężnych wypłacanych przez gminy

Tomasz Mering (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
7-24
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.1

Wielorakie konteksty starzenia w polityce publicznej

Sonia Buchholtz (1), Marek Góra (2)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych ,
(2) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
25-41
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.2

Zasadność funkcjonowania regulatora odpowiedzialnego za zatwierdzanie wniosków taryfowych za wodę i ścieki w świetle polityki publicznej

Cezary Jan Mielko (1)
(1)
43-62
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.3

Włączenie interesariuszy w proces realizacji regionalnych programów operacyjnych w Polsce w kontekście stosowania horyzontalnej zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Michał Niebylski (1)
(1)
63-87
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.4

Polityki wobec osób z niepełnosprawnościami w Królestwie Polskim (1815-1914)

Aleksandra Oniszczuk (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
89-107
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2024.4.5