Opublikowane: mar 15, 2019

Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistości społecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi

11-21 Piotr Górski,Ewa Ryłko
Pełny tekst
34

Mobilność wewnątrzorganizacyjna jako instrument retencji pracowników o wysokim potencjale

33-42 Izabela Bednarska-Wnuk
Pełny tekst
47

Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich

23-32 Jacek Kopeć
Pełny tekst
63

Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami

45-55 Grzegorz Łukasiewicz
Pełny tekst
18

Przejęcia firm (acqui-hiring) jako metoda minimalizacji luki kompetencyjnej

57-68 Bogdan Nogalski ,Rafał Tyburcy
Pełny tekst
34

Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy

69-79 Karolina Oleksa-Marewska
Pełny tekst
45

Wartości wyznawane przez pracowników z Ukrainy

81-92 Wojciech Jarecki
Pełny tekst
20

Migranci na polskim rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

93-107 Olena Shelest-Szumilas
Pełny tekst
56

Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

109-118 Izabela Różańska-Bińczyk
Pełny tekst
23

Kapitał intelektualny wyższej uczelni

119-131 Ewa Stroińska,Małgorzata Nowastowska
Pełny tekst
34

Przywództwo w systemie ochrony zdrowia

133- Tomasz Rostkowski,Jan Strzemiński
Pełny tekst
46

Przywództwo etyczne i społeczna odpowiedzialność organizacji – wyniki badań

145-156 Aleksandra Zaleśna
Pełny tekst
55

Styl życia jako zmienna różnicująca decyzje kierownicze

157-166 Joanna Cewińska,Małgorzata Striker
Pełny tekst
38

Współistnienie programów zarządzania kompetencjami i przywództwa w organizacji jako istotny czynnik konkurencyjności polskich firm posiadających jednostki zagraniczne

167-180 Łukasz Haromszeki
Pełny tekst
35

Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET

181-192 Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło
Pełny tekst
32

Percepcja sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia

193-206 Alicja Winnicka-Wejs
Pełny tekst
104

Wymagania kompetencyjne stawiane audytorom wewnętrznym w świetle ogłoszeń o pracę – analiza porównawcza

209-220 Lena Grzesiak
Pełny tekst
29

Oczekiwania wobec kandydatów a zakres obowiązków na stanowisku specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy

221-231 Anna Krasnova
Pełny tekst
35

Działania z zakresu wizerunku przedsiębiorstwa skierowane do pracowników

233-244 Urszula Zając-Pałdyna
Pełny tekst
51